poniedziałek, 8 listopada 2010

Lista seminariów i spotkań w czasie I PFS


Lista seminariów i spotkań, które odbyły się w czasie I PFS:

1. Inauguracja - otwarcie Forum – Ewa Ziółkowska, prof. Maria Szyszkowska, Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

2. Socjalna Polska w socjalnej Europie – OPZZ - Wiesława Taranowska, Andrzej Radzikowski, Renata Górna, Cezary Miżejewski.

3. Zielony Nowy Ład – Dariusz Szwed – Zielony Instytut

4. Energia jądrowa – prosta droga do nikąd – Inicjatywa Antynuklearna

5. Inny świat jest możliwy – ATTAC - Ewa Ziółkowska, prof. Maria Szyszkowska, Ryszard Prątkowski, Andrzej Ziemski.

6. Rozwój społeczny a prawa człowieka – ATD Czwarty Świat – Pierre Klain, Cezary Mizejewski (Konfederacja Pracy), Ryszard Szarfenberg (Polski Komitet European Anti-Poverty Network).

7. Społeczeństwo nadzorowane – strategie oporu – Katarzyna Szymielewicz, Adam Ostolski.

8. Sprawiedliwy Handel jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Trzeci Świat i My - Wojciech Zięba.

9. Zielone Miasto Nowej Generacji - Zielony Instytut, Fundacja Przestrzenie Dialogu - Lila Religa, Bartłomiej Kozek.

10. Kobiety i ubóstwo – dlaczego nikt nas nie słyszy – Ewa Charkiewicz Iza Desperak, Marcin Marszałek - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

11. Demokracja medialna – Andrzej Ziemski (Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”), Ewa Ziółkowska, Bernard Margueritte.

12. Nierówności społeczne a powodzenie społeczeństw rozwiniętych - Młodzi Socjaliści – Maciej Konieczny.

13. Kobiety, prawa pracownicze i nowe trendy w pracy - Aleksandra Solik, Iwona Borchulska, Julia Kubisa - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

14. Walka z bezrobociem, dlaczego nieskuteczna - Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – Zbigniew Kaźmierczak, Ryszard Prątkowski, Wojciech Zięba.

15. Kobiety, kryzys finansowy, neoliberalizm - Renata Berent- Mieszczanowicz Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Magda Malinowska i Ewa Charkiewicz - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

16. Wielowymiarowość wykluczenia społecznego i sposoby walki z nim - Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom – Rafał Bakalarczyk.

17. Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność - Koalicja Polska Wolna od GMO – Adrian Kolodziejczyk.

18. Polska Zbrojna w Świecie Imperiów (Afganistan i nie tylko) - Inicjatywa Stop Wojnie.

19. Zakończenie – przyjęcie wspólnej deklaracji I Polskiego Forum Społecznego.Niepełna lista organizacji, które włączyły się w działania PFS:

(prosimy poszczególne niewymienione grupy o aktualizację)

1. OPZZ
2. ATTAC
3. Związek Zawodowy Górników
4. Koalicja Polska Wolna od GMO
5. Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi
6. Fundacja Przestrzenie Dialogu
7. Młodzi Socjaliści
8. Związkowiec OPZZ
9. „Przegląd Socjalistyczny”
10. Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”
11. Zielony Instytut
12. Trzeci Świat i My
13. Think Tank Feministyczny
14. ATD Czwarty Świat
15. Demokratyczna Unia Kobiet
16. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
17. Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda
18. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW/NEWW-Polska
19. Pracownia Kultury Współczesnej Toruń
20. Radykalna Akcja Solidarna
21. Inicjatywa Antynuklearna
22. Koalicja Social Watch
23. Koalicja Karat
24. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych
25. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi"
26. Fundacja Autonomia
27. Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi
28. Grupa Inicjatyw Genderowych GIGa Śląsk
29. Inicjatywa Stop wojnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz