piątek, 8 czerwca 2012

W dniach 26 i 27 maja, w siedzibie OPZZ w Warszawie, odbyło się seminarium pod tytułem: „Lewicowy system wartości w zglobalizowanym świecie”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie ATTAC, przy wsparciu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Fundacji im. Róży Luksemburg.

Seminarium otworzyła Ewa Ziółkowska (przewodnicząca Stowarzyszenia ATTAC) wraz z Andrzejem Radzikowskim (wiceprzewodniczącym OPZZ).

W pierwszej części głos zabrali prof. Tadeusz Kowalik i prof. Maria Szyszkowska (honorowi członkowie ATTAC), mówiąc na temat wartości, jakie powinny dominować na lewicy.

Po nich wystąpienia mieli (w kolejności): Bogusław Gorski (przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej), Bernard Margueritte (dziennikarz, działacz społeczny, ATTAC), Piotr Ikonowicz (Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej), Anna Grodzka (posłanka z ramienia Ruchu Palikota), Beata Świerczyńska (posłanka na Sejm II kadencji z ramienia Unii Pracy), Katarzyna Kądziela (przewodnicząca mazowieckiego oddziału Partii Kobiet), Rafał Bakalarczyk (Instytut Polityki Społecznej UW), dr Krzysztof Szlubowski (Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość") oraz Ryszard Prątkowski (działacz związków zawodowych i ATTAC). Po dyskusjach, o godz. 19.30, zakończono obrady.

W drugim dniu seminarium analizowano całość tematów poruszanych w pierwszej części. Przyjęto kilka punktów wyjściowych do kolejnych spotkań forum dyskusyjnego lewicy społecznej.

Niedzielną część debaty zakończył Piotr Kawiorski, który koordynował całość z ramienia Stowarzyszenia ATTAC.


(%)

Wkrótce szersze sprawozdanie z przebiegu seminarium.

Jeśli chcesz dołączyć swój głos do dyskusji, prosimy o przesłanie swoich sugestii, odpowiedzi lub opracowania na adres koordynatora seminarium:

piotr.kawiorski @ gmail.com