czwartek, 17 marca 2011

Spotkanie w Budapeszcie


W dniach 4 - 6 marca w Budapeszcie odbyło się spotkanie grup związanych z Europejskim Forum Społecznym.

Ze względu na kryzys forum tym razem normalne spotkanie robocze - przygotowawcze do następnego forum zostało zamienione w meeting organizacji społecznych z Węgier i gości z innych krajów Europy.

Na spotkanie przebyły delegacje forum społecznego z Francji, Niemiec, Austrii, Szwecji. Pojawili się goście z Czech i kilku krajów wschodu.

Z Polski na debatę w charakterze obserwatorów przybyli współzałożyciele Polskiego Forum Społecznego; Ewa Ziółkowska i Piotr Kawiorski.

Swoje wotum w spotkaniu ogłosiło jedno z dwóch Węgierskich Forum Społecznych, z przedstawicielem Simo Endre.

Podczas dyskusji przygotowano dokument, który niebawem będzie dostępny.

5 marca obyła się również w stolicy Węgier mała pikieta - Bal Biednych pod budapesztańską Operą. Frekwencja nie dopisała, pojawiło się tam około 20 osób.

Wkrótce więcej informacji na temat spotkań oraz sytuacji w Europejskim Forum Społecznym.