piątek, 12 listopada 2010

Filmy video z forum

Kilka filmów z forum, które powstały dzięki OPZZ:Konferencja prasowa organizatorów: Ewa Ziółkowska, Andrzej Radzikowski

Inauguracja Forum. Ewa Ziółkowska, prof. Maria Szyszkowska, Andrzej Radzikowski


Wystąpienie Cezarego Miżejewskiego z OPZZ

Krótkie podsumowanie


Zakończyło się I Polskie Forum Społeczne. Zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji, wyznaczającej kierunki działania forum. Oraz sukcesem, bowiem w ramach forum, w jednym miejscu, zebrali się przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji społecznych i związków zawodowych, chcący dyskutować o wspólnej pracy na rzecz lepszego świata i lepszej Polski. I chcący tą wspólną pracę kontynuować w następnych miesiącach i latach.

Forum trwało dwa dni (5 – 6 listopad 2010), w czasie których w siedzibie OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) przy ul. Kopernika w warszawie, odbyło się w trzech salach 19 debat, warsztatów i seminariów. W tym uroczysta inauguracja oraz spotkanie końcowe, podczas którego opracowano deklarację forum.

Kilka grup wystawiło swoje stoliki informacyjne, na korytarzach pojawiła się wystawa fotografii Fundacji Karat, co bardzo ożywiło biurowe przestrzenie gmachu przy Kopernika.

Na listach popisowych uwieczniło się 120 osób, ale nie są to wszyscy uczestnicy forum, bowiem z powodu rozrzutu sal w budynku część osób ominęła stolik organizacyjny. Zważywszy na to, iż organizatorzy nie mieli szans na promocję forum, robiąc wszystko społecznie i bez funduszy, to również spore osiągnięcie.

Wypada podziękować wszystkim, którzy wzięli w forum udział, szczególnie delegacji ATTAC Francja, która w czteroosobowym składzie, z Ewą Kubasiewicz, współzałożycielką polskiego ATTAC, przybyły do Warszawy. Z Niemiec zaś przyjechała Judith Dellheim, aktywistka Niemieckiego Forum Społecznego. Goście z kraju reprezentowali, poza Warszawą, Białystok, Katowice, Kielce, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Nałęczów i kilka innych ośrodków.

Warto zaznaczyć, że forum odbyło się praktycznie bez funduszy. Po pierwsze – na wezwanie o wspólne finansowanie działań, odpowiedział wyłącznie OPZZ, przekazując na cele PFS swój budynek i sale, co jest bardzo dużym wsparciem, oraz osoby z ATTAC, zapewniające prace organizacyjne i przygotowawcze oraz pomoc w postaci zakupionych ze swoich funduszy zapasów wody mineralnej i kawy. Do prac włączyła się jeszcze redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”, która zaprojektowała plakat forum i ulotki. Reszta grup nie poświęciła się wspólnej i solidarnej pracy. Ale, co znamienne, garstka osób, która nie zrobiła absolutnie nic, poświęciła najwięcej czasu krytyce organizatorów. To chyba już taka „tradycja”.

Zgrzytem była słaba aktywność wielu osób, które do końca nie zrozumiały idei forum, traktując je jako komercyjną imprezę, na której można posłuchać mówców, napić się kawy, rozrzucić śmieci, bo „przecież sprzątaczki posprzątają” i nawrzucać parę mocnych słów organizatorom. A to, że frekwencja mała, a to, że nieprofesjonalne to forum, że kawy więcej nie ma, że jedzenia nie zapewniono, że plakatów nie wydrukowano. Ludzie tacy na przyszłość powinni się nauczyć, ze forum jest organizowane wspólnie, przez wszystkich uczestników, a każdy ma wnosić coś od siebie. Może liberalne media wykreowały już taką postawę obywatela – egoisty. Ale forum społeczne nie jest miejscem dla egoistów – jest miejscem wspólnych przyjacielskich działań.

Innym nagannym faktem jest agresja ze strony kilku osób, które się pojawiły na spotkaniach. To ewidentnie osoby aspołeczne, które nie powinny pojawiać się na takich imprezach. Osoby, które zdanie zaczynały od agresywnych napaści, miały bowiem trudności z normalną międzyludzką komunikacją. I publicznie prowokowały awantury i sprzeczki. Doszło nawet do czynnej napaści - na dwójkę organizatorów PFS zaczął agresywnie pokrzykiwać jakiś mężczyzna, który odmówił podpisania się na liście uczestników. Krzyczał i pokazywał wulgarne gesty i gdyby nie szybkie wezwanie ochrony, co spowodowało ucieczkę napastnika, nie wiadomo byłoby, jak zakończyła by się ta awantura. Co ważne – wnioskując ze słów agresora - kierował się on wezwaniem do czynnej napaści na uczestników forum, które przez tydzień widniało na stronie internetowej „Lewica Pl” (kopia w posiadaniu). Mimo interwencji organizatorów forum, groźby karalne ze strony tej usunięto dopiero 5 listopada, pod koniec I dnia forum społecznego. Jakie są więc efekty prób prowokacji, widać naocznie.

Na pewno organizatorzy wyciągną wnioski z tych wszystkich wydarzeń i zrobią wszystko, by kolejne forum odbywało się już bez zgrzytów. Ale i przez wszystkie kolejne miesiące należy apelować, by ludzie zrozumieli, że forum społeczne to miejsce, gdzie solidarnie i w atmosferze przyjaźni oraz tolerancji należy uczyć się dyskutować i wspólnie budować sojusze w określonych celach. Najgorszy dla nas jest bowiem podział – neoliberalnemu systemowi zależy na tym, by społeczeństwa było rozbite – takimi masami lepiej przecież manipulować i zarządzać. I dlatego właśnie zaczęły w świecie powstawać fora społeczne przeciwstawiające się podziałom.


Piotr Kawiorski

czwartek, 11 listopada 2010

Declaration of the I Polish Social Forum


Another world is possible, another Poland is a must.The participants at the Polish Social Forum refuse to live in a world where everything is directed by greed and profits. The more so that those profits are mostly grabbed by a small group of the richest at the expenses of the social development and the protection of the environment.

We protest against the neoliberal policy of development of our country (expressed among others in the governmental document “Poland 2030- Challenges for the future”). When profits are the utmost goal, the human rights are violated, among them the rights of the workers and employees, the rights of women, the rights of the minorities.

Following only the principles of the “free market”, we end up breaking the right to health care, education, housing, social protection, clean environment, breaking social bonds, undermining the development of a spiritual life.

The participants at the Polish Social Forum ask for an end to the militarization of Polish policy and the withdrawal of the Polish troops from Afghanistan, the reduction of the armament budget and the use of the money so spared for important social goals, so needed in our society.


I Polish Social Forum

6.11.2010 Warsaw

poniedziałek, 8 listopada 2010

Zakończyło się I Polskie Forum Społeczne


Zakończyło się I Polskie Forum Społeczne. Zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji, wyznaczającej kierunki działania forum. Oraz sukcesem, bowiem w ramach forum, w jednym miejscu, zebrali się przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji społecznych i związków zawodowych, chcący dyskutować o wspólnej pracy na rzecz lepszego świata i lepszej Polski. I chcący tą wspólną pracę kontynuować w następnych miesiącach i latach.

Forum trwało dwa dni (5 – 6 listopad 2010), w czasie których w siedzibie OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) przy ul. Kopernika w warszawie, odbyło się w trzech salach 19 debat, warsztatów i seminariów. W tym uroczysta inauguracja oraz spotkanie końcowe, podczas którego opracowano deklarację forum.

Kilka grup wystawiło swoje stoliki informacyjne, na korytarzach pojawiła się wystawa fotografii Fundacji Karat, co bardzo ożywiło biurowe przestrzenie gmachu przy Kopernika.

Na listach podpisowych uwieczniło się 120 osób, ale nie są to wszyscy uczestnicy forum, bowiem z powodu rozrzutu sal w budynku część osób ominęła stolik organizacyjny. Zważywszy na to, iż organizatorzy nie mieli szans na promocję forum, robiąc wszystko społecznie i bez funduszy, to również spore osiągnięcie.

Wypada podziękować wszystkim, którzy wzięli w forum udział, szczególnie delegacji ATTAC Francja, która w czteroosobowym składzie, z Ewą Kubasiewicz, współzałożycielką polskiego ATTAC, przybyły do Warszawy. Z Niemiec zaś przyjechała Judith Dellheim, aktywistka Niemieckiego Forum Społecznego. Goście z kraju reprezentowali, poza Warszawą, Białystok, Katowice, Kielce, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Nałęczów i kilka innych ośrodków.

Warto zaznaczyć, że forum odbyło się praktycznie bez funduszy. Po pierwsze – na wezwanie o wspólne finansowanie działań odpowiedział wyłącznie OPZZ, przekazując na cele PFS swój budynek i sale, co jest bardzo dużym wsparciem, oraz osoby z ATTAC, zapewniające prace organizacyjne i przygotowawcze oraz pomoc w postaci zakupionych ze swoich funduszy zapasów wody mineralnej i kawy. Do prac włączyła się jeszcze redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”, która zaprojektowała plakat forum i ulotki. Ale może to już taka tradycja, że jedni pracują, a inni czekają na gotowe? Forum zaś ma nauczyć, iż tylko praca społeczna dla dobra nas wszystkich może coś zmienić, aby ten lepszy świat się nam przybliżył.

(PK)Konferencja prasowa organizatorów PFS
Wkrótce więcej wiadomości na temat forum.

Lista seminariów i spotkań w czasie I PFS


Lista seminariów i spotkań, które odbyły się w czasie I PFS:

1. Inauguracja - otwarcie Forum – Ewa Ziółkowska, prof. Maria Szyszkowska, Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

2. Socjalna Polska w socjalnej Europie – OPZZ - Wiesława Taranowska, Andrzej Radzikowski, Renata Górna, Cezary Miżejewski.

3. Zielony Nowy Ład – Dariusz Szwed – Zielony Instytut

4. Energia jądrowa – prosta droga do nikąd – Inicjatywa Antynuklearna

5. Inny świat jest możliwy – ATTAC - Ewa Ziółkowska, prof. Maria Szyszkowska, Ryszard Prątkowski, Andrzej Ziemski.

6. Rozwój społeczny a prawa człowieka – ATD Czwarty Świat – Pierre Klain, Cezary Mizejewski (Konfederacja Pracy), Ryszard Szarfenberg (Polski Komitet European Anti-Poverty Network).

7. Społeczeństwo nadzorowane – strategie oporu – Katarzyna Szymielewicz, Adam Ostolski.

8. Sprawiedliwy Handel jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Trzeci Świat i My - Wojciech Zięba.

9. Zielone Miasto Nowej Generacji - Zielony Instytut, Fundacja Przestrzenie Dialogu - Lila Religa, Bartłomiej Kozek.

10. Kobiety i ubóstwo – dlaczego nikt nas nie słyszy – Ewa Charkiewicz Iza Desperak, Marcin Marszałek - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

11. Demokracja medialna – Andrzej Ziemski (Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”), Ewa Ziółkowska, Bernard Margueritte.

12. Nierówności społeczne a powodzenie społeczeństw rozwiniętych - Młodzi Socjaliści – Maciej Konieczny.

13. Kobiety, prawa pracownicze i nowe trendy w pracy - Aleksandra Solik, Iwona Borchulska, Julia Kubisa - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

14. Walka z bezrobociem, dlaczego nieskuteczna - Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – Zbigniew Kaźmierczak, Ryszard Prątkowski, Wojciech Zięba.

15. Kobiety, kryzys finansowy, neoliberalizm - Renata Berent- Mieszczanowicz Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Magda Malinowska i Ewa Charkiewicz - Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda.

16. Wielowymiarowość wykluczenia społecznego i sposoby walki z nim - Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom – Rafał Bakalarczyk.

17. Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność - Koalicja Polska Wolna od GMO – Adrian Kolodziejczyk.

18. Polska Zbrojna w Świecie Imperiów (Afganistan i nie tylko) - Inicjatywa Stop Wojnie.

19. Zakończenie – przyjęcie wspólnej deklaracji I Polskiego Forum Społecznego.Niepełna lista organizacji, które włączyły się w działania PFS:

(prosimy poszczególne niewymienione grupy o aktualizację)

1. OPZZ
2. ATTAC
3. Związek Zawodowy Górników
4. Koalicja Polska Wolna od GMO
5. Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi
6. Fundacja Przestrzenie Dialogu
7. Młodzi Socjaliści
8. Związkowiec OPZZ
9. „Przegląd Socjalistyczny”
10. Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”
11. Zielony Instytut
12. Trzeci Świat i My
13. Think Tank Feministyczny
14. ATD Czwarty Świat
15. Demokratyczna Unia Kobiet
16. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
17. Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda
18. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW/NEWW-Polska
19. Pracownia Kultury Współczesnej Toruń
20. Radykalna Akcja Solidarna
21. Inicjatywa Antynuklearna
22. Koalicja Social Watch
23. Koalicja Karat
24. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych
25. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi"
26. Fundacja Autonomia
27. Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi
28. Grupa Inicjatyw Genderowych GIGa Śląsk
29. Inicjatywa Stop wojnie

Deklaracja I Polskiego Forum Społecznego


Inny świat jest możliwy, inna Polska jest konieczna

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego wyrażają sprzeciw wobec kierowania się we współczesnym świecie wyłącznie zyskiem, który trafia przede wszystkim do niewielkiej grupy najbogatszych kosztem rozwoju społecznego i ochrony środowiska.

Protestujemy przeciwko neoliberalnej polityce rozwoju kraju (zawartej między innymi w rządowym dokumencie "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe"). Gdy zysk staje się najważniejszy, łamane są prawa człowieka, w tym prawa pracownicze, prawa kobiet, prawa mniejszości.

Kierowanie się wyłącznie zasadami "wolnego rynku" skutkuje łamaniem praw do ochrony zdrowia, edukacji, mieszkania, zabezpieczeń społecznych, czystego środowiska i rozbija więzi społeczne, oraz nie sprzyja rozwojowi życia duchowego.

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego domagają się zaprzestania militaryzacji polskiej polityki i wycofania polskich wojsk z Afganistanu, redukcji wydatków na zbrojenia i przeznaczenia ich na cele społeczne.


I Polskie Forum Społeczne

6.11.2010. Warszawa

Jan Herman. O życiu duchowym


Podczas spotkania kończącego nasze – Polskiego Forum Społecznego – obrady, największe kontrowersje wzbudziło sformułowanie „życie duchowe”, zaproponowane w deklaracji końcowej, przeznaczonej m.in. dla mediów.

Sformułowanie „życie duchowe” kojarzy się trojgu najaktywniejszym oponentom: feministce, „zielonemu” oraz wolnemu strzelcowi z kościołem i religią.

Może jestem staroświecki, ale mi akurat życie duchowe kojarzy się ze zdolnością do
tzw. „przeżywania”, z doskonaleniem własnej wrażliwości na los innych ludzi, zwierząt, roślin, naturalnego ludzkiego środowiska, grup nieludzko albo „humanitarnie” dyskryminowanych pod jakimś pretekstem, z sumieniem protestującym przeciw wszelkiej wojnie, wszelkim formom wyzysku i ucisku, ze świadomym – popartym „duchowym” rozeznaniem – konsumowaniem ludzkiego dorobku w dziedzinie sztuk wszelakich, z przyjaźnią i miłością, zdolnością do serdeczności wobec bliskich i obcych, z miłosierdziem (ojej, jakie to katolickie słowo!), z wewnętrznymi przeżyciami natury filozoficznej, egzystencjalnej, również religijnej czy prywatno - erotycznej. Kojarzy mi się też tak zupełnie przyziemnie, z dobrą książką czy filmem, z wierszem, piosenką, współczuciem z innymi w ich codziennych i niecodziennych sprawach, nawet z harcerskim ogniskiem w młodości, albo z Ryśkiem Riedlem śpiewającym list do Matki. Niedawno, w Zaduszki, przypomniałem tę i inne piosenki na swoim prywatnym blogu: Pasje-Moje.

Z doskonaleniem swojego osobistego człowieczeństwa mi się to kojarzy.

Ale osobom, które stawały przeciw temu sformułowaniu, jakoś tak w tamtej chwili kojarzyło się to ozięble tylko z religią, wyłącznie z kościołem. Do tego stopnia, że ogłaszały uparcie, z tanim żarcikiem, swoje non-possumus. Powtarzam: feministka, zielony i szukający swego miejsca na lewicy wolny strzelec!

Stawały bez gotowości do ustąpienia nie tylko wobec tekstu, ale też wobec kobiety, jednej z Postaci Lewicy, profesorki-filozofki (znającej Kanta od podszewki, czyli coś tam wiedzącej o duchowości). Nie przejęły się tym, że w końcu Maria Szyszkowska opuściła szydzących i nastawających na nią dyskutantów, przy okazji opuszczając całe zgromadzenie.

Doprawdy, wielka to Racja naszego Forum, dopuścić do takiej żenującej sceny, kiedy „wypinkowuje” się zza stołu prezydialnego Postać! No cóż – skwitowano – apodyktyczna i obrażalska! Osoby, które ewidentnie sprokurowały tę sytuację, jak gdyby nigdy nic przejęły po Pani Profesor mikrofon i szybciutko napisały, co trzeba.

Nawet jeśli jestem „w pojedynkę”, to skierowuję na tym forum do Pani Profesor swoje „przepraszam”. I nie jest to tanie „przepraszam” medialne, wyniesione do poziomu drwiny, związane z rywalizacją dwóch identycznych, choć zwalczających się ugrupowań politycznych.

Nie uzurpuję sobie prawa do występowania w niczyim imieniu, to są przeprosiny osobiste.

Jest to PRZEPRASZAM moje serdeczne, zawstydzone, przepełnione duchowym wyrzutem sumienia. Z jednoczesnym zapewnieniem, że kocham sprawców żenującej sceny miłością bliźniego, do spodu religijno-duchową. Z wiarą, taką ludzką, niekościelną, że któregoś dnia zrozumieją, co uczynili, i że już zdążyli zajrzeć choćby do Wikipedii (patrz: duchowość), aby sobie przypomnieć, co oznacza sformułowanie „życie duchowe”, jak trudne jest to słowo i jak wieloznaczne, a zarazem bogate.


Jan Herman
fot. Piotr Kawiorski (prace przy deklaracji Forum - prof. Maria Szyszkowska, Wiesława Taranowska - wiceprzewodnicząca OPZZ, Ewa Ziółkowska - organizatorka forum.

niedziela, 7 listopada 2010

Media o I Polskim Forum Społeczym

Niespotykanie dużym zainteresowaniem mediów cieszyło się I Polskie Forum Społeczne. Organizatorzy forum, Ewa Ziółkowska i Andrzej Radzikowski, wystąpili w telewizji Superstacja, a informacje i forum upubliczniały PAP (Polska Agencja Prasowa) i IAR (Informacyjna Agencja Radiowa).

Poniżej przegląd odnośników do poszczególnych redakcji internetowych, które zamieściły informacje o forum.


Gazeta Wyborcza

Onet Pl


Inwestycja Pl


Stoog


Bankier Pl


Wiara pl


Związek Banków Polskich


Polska PL


Portal Finansowy


Otillo


Wirtualna Francja


Panorama internetu


Nasze Miasto


Faktt - portal informacyjny


AIIWkrótce więcej informacji oraz zdjęcia z forum.

Jan Herman. Nauki nie wzięte za młodu

Podczas Polskiego Forum Społecznego miałem możliwość wysłuchać – w panelu na temat demokracji w mediach – opowieści Bernarda Jean Edmond Alexandre Marqueritte, dziennikarza starej daty, Francuza osiadłego od 40 lat w Polsce.

Opowiadał o początkach swojego drogi dziennikarskiej...


Cały tekst >>>

czwartek, 4 listopada 2010

PFS w TV Superstacja

W piątek, 5.11. o godz. 12.20 w TV Superstacja, program `Raport`, wystąpią Ewa Ziółkowska i Andrzej Radzikowski - będą mówić o rozpoczynającym się o godz. 15.30 I Polskim Forum Społecznym.

Zapraszamy do obejrzenia.

Program Forum (wersja najnowsza)


I Polskie Forum Społeczne

5-6 listopada 2010

Warszawa, ul. Kopernika 36/40, siedziba OPZZ


www.polskieforumspoleczne.blogspot.com


Piątek, 5.11.2010


15:30–16:10


Otwarcie Forum – prof. Maria Szyszkowska i prof. Tadeusz Kowalik – współtwórcy i uczestnicy Forum oraz Ewa Ziółkowska - przewodnicząca ATTAC i Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ – jako organizatorzy Forum. Przywitanie, wprowadzenie. Krótkie wystąpienia.


16:30–18:00


1. „Socjalna Polska w socjalnej Europie”

[OPZZ – Wiesława Taranowska, Renata Górna, Andrzej Strębski]


2. „Zielony Nowy Ład”

(Zielony Instytut, Dariusz Szwed]3. „Energia jądrowa - prosta droga donikąd"

[Inicjatywa Antynuklearna]18:30–20:00


1. „Inny świat jest możliwy”

[ATTAC – Maria Szyszkowska, Ewa Ziółkowska, Ryszard Prątkowski]


2. „Rozwój społeczny a prawa człowieka”

[panel dyskusyjny z udziałem m. in. Cezarego Miżejewskiego (Konfederacja Pracy), przedstawiciela Amnesty International Polska, Ryszarda Szarfenberga (Polski Komitet European Anti-Poverty Network), Pierre'a Klein'a (Ruch ATD - rAzem posTawmy na goDność)"]


3. "Społeczeństwo nadzorowane - strategie oporu”

[warsztat dla aktywistów - Katarzyna Szymielewicz, Adam Ostolski]
Sobota, 6.11.201010:00–11:301. „Sprawiedliwy Handel jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”
[Trzeci Świat i My - Wojciech Zięba]
2. "Zielone Miasto Nowej Generacji” [Zielony Instytut, Fundacja Przestrzenie Dialogu - Lila Religa, Bartłomiej Kozek]3. „Kobiety i ubóstwo – dlaczego nikt nas nie słyszy”

Celem warsztatu jest przedstawienie doświadczeń i społecznego kontekstu życia kobiet bezrobotnych, pracujących ubogich, wychowujących dzieci, mających ograniczone środki do życia, w tym żyjących w złych warunkach mieszkaniowych. Zaprezentujemy film na temat sytuacji kobiet w Wałbrzychu pt. „Strajk matek”. Wspólnie poddamy analizie przyczyny braku bezpieczeństwa egzystencjalnego i perspektyw na przyszłość. Odniesiemy się także do nowej postaci ubóstwa wśród młodych ludzi z wyższym wykształceniem. Warsztat jest przygotowany w oparciu o materiały z badań Think Tanku Feministycznego na temat kobiet i ubóstwa. Wprowadzenia do dyskusji: uczestniczki badań z Wałbrzycha i z Krosna, oraz Ewa Charkiewicz Iza Desperak, Marcin Marszałek.12:00–13:30


1. „Demokracja medialna”

[Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” – Andrzej Ziemski, Krzysztof Pilawski, Bernard Margueritte]


2. „Nierówności społeczne, a powodzenie społeczeństw rozwiniętych”

[Młodzi Socjaliści – Maciej Konieczny, Daniel Wójcik]3. „Kobiety, prawa pracownicze i nowe trendy w pracy”

[Celem warsztatu jest sprzeciw wobec łamania praw pracowniczych i zwrócenie uwagi
na nowe trendy w pracy skutkujące niepewnością zatrudnienia, takie jak praca na
tymczasowych umowach, za niskim wynagrodzeniem, intensyfikacja i zwiększanie
godzin pracy bez rekompensaty w wynagrodzeniu oraz zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej. Na warsztacie skupimy się na problemach pracownic supermarketów i pielęgniarek oraz położnych, a także postaramy się wypracować wspólne stanowisko. W warsztacie wezmą udział: Aleksandra Solik, która przedstawi raport Koalicji Karat o warunkach pracy w supermarketach, oraz Iwona Borchulska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Julia Kubisa (autorka raportu Think Tanku Feministycznego o protestach pielęgniarek i położnych w kontekście reformy zdrowia). Pokażemy także film o procesie wytoczonym pielęgniarkom z Łodzi za zorganizowanie protestu pracowniczego]14:00–15:30


1. "Walka z bezrobociem, dlaczego nieskuteczna"

[Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – Zbigniew Kaźmierczak, Ryszard Prątkowski]


2. „Kapitalizm a imigracje – metody oporu”

[Radykalna Akcja Solidarna – Marta Rozmysłowicz, Bartłomiej Kurzyca, Jacek Fenderson, Magda Chustecka]


3. „Kobiety, kryzys finansowy, neoliberalizm”

[Celem warsztatu jest przedstawienie feministycznych krytyk neoliberalizmu oraz
analiza polityki makroekonomicznej na przykładzie wydatków publicznych na sferę
społeczną. Przedyskutujemy feministyczne stanowisko wobec prywatyzacji i komercjalizacji sfery społecznej, redukcji wydatków socjalnych w projekcie budżetu 2011, łamania zapisów Konstytucji z 1997 roku i w obronie integralnych praw człowieka, w tym praw kobiet, praw socjalnych oraz praw pracowniczych. Wprowadzenia do dyskusji: Renata Berent- Mieszczanowicz (DUK), oraz Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Magda Malinowska i Ewa Charkiewicz z Think Tanku Feministycznego.

Zapraszamy także na wystawę fotografii kobiet (projekt Koalicji Karat), oraz na stoiska z publikacjami organizacji współpracujących w ramach LSF Rozgwiazda.16:00–17:301. „Wielowymiarowość wykluczenia społecznego i sposoby walki z nim

[Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom – Rafał Bakalarczyk]


2. „Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność”

[Koalicja Polska Wolna od GMO – Adrian Kolodziejczyk]3. "Polska Zbrojna w Świecie Imperiów (Afganistan i nie tylko)"
[Inicjatywa Stop Wojnie]18:00–19:30


Zakończenie – podsumowanie – deklaracja (wystąpienia przedstawicieli poszczególnych debat – podsumowanie tematów – plany na przyszłość, stworzenie sieci etc.)Kontakt: piotr.kawiorski@gmail.com

Koordynacja i przygotowanie: Piotr Kawiorski

środa, 3 listopada 2010

Inicjatywa Stop Wojnie w Forum

Inicjatywa Stop Wojnie dołącza do Polskiego Forum Społecznego.

Zapraszamy kolejne grupy oraz osoby indywidualne.

Kontakt: piotr.kawiorski@gmail.com