czwartek, 4 listopada 2010

Program Forum (wersja najnowsza)


I Polskie Forum Społeczne

5-6 listopada 2010

Warszawa, ul. Kopernika 36/40, siedziba OPZZ


www.polskieforumspoleczne.blogspot.com


Piątek, 5.11.2010


15:30–16:10


Otwarcie Forum – prof. Maria Szyszkowska i prof. Tadeusz Kowalik – współtwórcy i uczestnicy Forum oraz Ewa Ziółkowska - przewodnicząca ATTAC i Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ – jako organizatorzy Forum. Przywitanie, wprowadzenie. Krótkie wystąpienia.


16:30–18:00


1. „Socjalna Polska w socjalnej Europie”

[OPZZ – Wiesława Taranowska, Renata Górna, Andrzej Strębski]


2. „Zielony Nowy Ład”

(Zielony Instytut, Dariusz Szwed]3. „Energia jądrowa - prosta droga donikąd"

[Inicjatywa Antynuklearna]18:30–20:00


1. „Inny świat jest możliwy”

[ATTAC – Maria Szyszkowska, Ewa Ziółkowska, Ryszard Prątkowski]


2. „Rozwój społeczny a prawa człowieka”

[panel dyskusyjny z udziałem m. in. Cezarego Miżejewskiego (Konfederacja Pracy), przedstawiciela Amnesty International Polska, Ryszarda Szarfenberga (Polski Komitet European Anti-Poverty Network), Pierre'a Klein'a (Ruch ATD - rAzem posTawmy na goDność)"]


3. "Społeczeństwo nadzorowane - strategie oporu”

[warsztat dla aktywistów - Katarzyna Szymielewicz, Adam Ostolski]
Sobota, 6.11.201010:00–11:301. „Sprawiedliwy Handel jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”
[Trzeci Świat i My - Wojciech Zięba]
2. "Zielone Miasto Nowej Generacji” [Zielony Instytut, Fundacja Przestrzenie Dialogu - Lila Religa, Bartłomiej Kozek]3. „Kobiety i ubóstwo – dlaczego nikt nas nie słyszy”

Celem warsztatu jest przedstawienie doświadczeń i społecznego kontekstu życia kobiet bezrobotnych, pracujących ubogich, wychowujących dzieci, mających ograniczone środki do życia, w tym żyjących w złych warunkach mieszkaniowych. Zaprezentujemy film na temat sytuacji kobiet w Wałbrzychu pt. „Strajk matek”. Wspólnie poddamy analizie przyczyny braku bezpieczeństwa egzystencjalnego i perspektyw na przyszłość. Odniesiemy się także do nowej postaci ubóstwa wśród młodych ludzi z wyższym wykształceniem. Warsztat jest przygotowany w oparciu o materiały z badań Think Tanku Feministycznego na temat kobiet i ubóstwa. Wprowadzenia do dyskusji: uczestniczki badań z Wałbrzycha i z Krosna, oraz Ewa Charkiewicz Iza Desperak, Marcin Marszałek.12:00–13:30


1. „Demokracja medialna”

[Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” – Andrzej Ziemski, Krzysztof Pilawski, Bernard Margueritte]


2. „Nierówności społeczne, a powodzenie społeczeństw rozwiniętych”

[Młodzi Socjaliści – Maciej Konieczny, Daniel Wójcik]3. „Kobiety, prawa pracownicze i nowe trendy w pracy”

[Celem warsztatu jest sprzeciw wobec łamania praw pracowniczych i zwrócenie uwagi
na nowe trendy w pracy skutkujące niepewnością zatrudnienia, takie jak praca na
tymczasowych umowach, za niskim wynagrodzeniem, intensyfikacja i zwiększanie
godzin pracy bez rekompensaty w wynagrodzeniu oraz zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej. Na warsztacie skupimy się na problemach pracownic supermarketów i pielęgniarek oraz położnych, a także postaramy się wypracować wspólne stanowisko. W warsztacie wezmą udział: Aleksandra Solik, która przedstawi raport Koalicji Karat o warunkach pracy w supermarketach, oraz Iwona Borchulska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Julia Kubisa (autorka raportu Think Tanku Feministycznego o protestach pielęgniarek i położnych w kontekście reformy zdrowia). Pokażemy także film o procesie wytoczonym pielęgniarkom z Łodzi za zorganizowanie protestu pracowniczego]14:00–15:30


1. "Walka z bezrobociem, dlaczego nieskuteczna"

[Ogólnopolski Związek Bezrobotnych – Zbigniew Kaźmierczak, Ryszard Prątkowski]


2. „Kapitalizm a imigracje – metody oporu”

[Radykalna Akcja Solidarna – Marta Rozmysłowicz, Bartłomiej Kurzyca, Jacek Fenderson, Magda Chustecka]


3. „Kobiety, kryzys finansowy, neoliberalizm”

[Celem warsztatu jest przedstawienie feministycznych krytyk neoliberalizmu oraz
analiza polityki makroekonomicznej na przykładzie wydatków publicznych na sferę
społeczną. Przedyskutujemy feministyczne stanowisko wobec prywatyzacji i komercjalizacji sfery społecznej, redukcji wydatków socjalnych w projekcie budżetu 2011, łamania zapisów Konstytucji z 1997 roku i w obronie integralnych praw człowieka, w tym praw kobiet, praw socjalnych oraz praw pracowniczych. Wprowadzenia do dyskusji: Renata Berent- Mieszczanowicz (DUK), oraz Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Magda Malinowska i Ewa Charkiewicz z Think Tanku Feministycznego.

Zapraszamy także na wystawę fotografii kobiet (projekt Koalicji Karat), oraz na stoiska z publikacjami organizacji współpracujących w ramach LSF Rozgwiazda.16:00–17:301. „Wielowymiarowość wykluczenia społecznego i sposoby walki z nim

[Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom – Rafał Bakalarczyk]


2. „Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność”

[Koalicja Polska Wolna od GMO – Adrian Kolodziejczyk]3. "Polska Zbrojna w Świecie Imperiów (Afganistan i nie tylko)"
[Inicjatywa Stop Wojnie]18:00–19:30


Zakończenie – podsumowanie – deklaracja (wystąpienia przedstawicieli poszczególnych debat – podsumowanie tematów – plany na przyszłość, stworzenie sieci etc.)Kontakt: piotr.kawiorski@gmail.com

Koordynacja i przygotowanie: Piotr Kawiorski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz