piątek, 25 grudnia 2009

Debata „Chrońmy klimat, chrońmy ludzi”


18 grudnia 2009 roku z inicjatywy Attac Polska i Polskiego Forum Społecznego odbyła się debata „Chrońmy klimat, chrońmy ludzi”, szczególnie aktualna w związku z obradami Forum Klimatycznego w Kopenhadze.

Zagajenia do dyskusji wygłosili:

Dariusz Szwed - Zieloni 2004

Maciej Łapski - Młodzi Socjaliści

Ryszard Prątkowski – Attac Polska

Ellisiv Rognlien - Pracownicza Demokracja

W debacie uczestniczyli przedstawiciele ruchów ekologicznych, działacze lewicy, Młodzi Socjaliści. Dotyczyła ona ogólnych spraw kształtowania klimatu, ochrony środowiska, wpływu interesów politycznych i ekonomicznych na zagrożenia środowiska.

Sformułowane wnioski dotyczą dalszego działania na rzecz czystego środowiska naturalnego, jakie powinno być prowadzone w skali krajowej i światowej.

Zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania ogólnospołecznego ruchu ekologicznego ze znaczącym udziałem lewicy.

Patronat medialny nad debatą podjął „Przegląd Socjalistyczny”.za: www.przeglad-socjalistyczny.pl


fot. Piotr Kawiorski

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Warszawa: Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi!

12 grudnia pod Kancelarią Premiera odbyła się demonstracja przeciwko niepodejmowaniu niezbędnych działań w związku z negatywnymi zmianami klimatu.

Młodzi Socjaliści, Polska Partia Socjalistyczna, Pracownicza Demokracja, Zieloni 2000, oraz ATTAC Polska domagali się zmiany stanowiska polskiego rządu odnośnie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Demonstrujący kilkakrotnie przypomnieli, że Polska otrzymała nagrodę "skamieliny dnia", przyznawaną przez CAN (Climate Action Network), skupiającą ponad 450 organizacji, państwom, które blokują dyskusję nad wprowadzeniem większego ograniczenie CO2.

Maciej Łapski z Młodych Socjalistów zwrócił uwagę na ludzki aspekt zmian klimatycznych oraz zaznaczył, że inwestowanie w naukę jest kluczowym działaniem w stronę poprawy środowiska. Bartłomiej Kozek, przedstawiciel Zielonych 2004, podkreślał wagę energii odnawialnej, zwrócił uwagę na problem nieizolowanych mieszkań przez które ucieka ciepło oraz zaznaczył, że ludzie mają prawo do życia w czystym środowisku.

Organizacje przygotowały 7 postulatów skierowanych do międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze, dostępnych na stronie Chrońmy Ziemię.

Demonstracja w Warszawie była jedną z wielu odbywających się na świecie demonstracji solidarności protestujących w Kopenhadze.


Marcelina Zawisza


za: Lewica Pl, www.lewica.pl

piątek, 11 grudnia 2009

Chrońmy ziemię, chrońmy ludzi!


Zapraszamy na DEMONSTRACJĘ i DEBATĘ w związku z toczonymi w Kopenhadze negocjacjami klimatycznymi

sobota, 12 grudnia, Warszawa

godz. 12:00

Demonstracja "Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi!"
pod Kancelarią Premiera, Al. Ujazdowskie 1/3

godz. 15:00

Debata "Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dlaczego musimy działać tu i teraz?"

klub Plan B, Pl. Zbawiciela


----

Na powstrzymanie niebezpiecznych zmian klimatu zostało coraz mniej czasu. W przeciwnym razie grożą nam katastrofalne skutki - takie, jak brak wody dla 3 miliardów ludzi na ziemi, a w Polsce całkowite zalanie Żuław czy gdańskiej starówki.


Uczestnicy marszu "Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi" przedstawiają następujące postulaty skierowane do międzynarodowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze - COP 15, a także do rządu polskiego:

- Podjęcie działań w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 30-40% do 2030 i 90-95% do roku 2050

- Podjęcie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i oszczędzanie energii

- Przygotowanie planu odchodzenia od węgla jako głównego źródła pozyskiwania energii na rzecz jej odnawialnych źródeł, wraz z konkretnym budżetem inwestycji

- Gwarancja miejsc pracy w nowym sektorze energetyki odnawialnej dla górników i innych zatrudnionych w przemyśle węglowym

- Publiczne dotowanie instalacji paneli słonecznych, ocieplania domów i innych działań służących oszczędzaniu energii i podnoszeniu efektywności energetycznej

- Zwiększenie inwestycji w publiczny transport zbiorowy, który musi być systematycznie rozbudowywany, tani i łatwo dostępny. Priorytet musi zostać udzielony transportowi kolejowemu, a przewóz towarów powinien zostać przeniesiony z TIRów na tory.

- Stworzenie ram finansowych i prawnych do opracowywania przez samorządy kompleksowych i skutecznych lokalnych polityk klimatycznych


Serdecznie zapraszamy na demonstrację (godz. 12, pod Kancelarią Premiera) oraz na debatę po niej (godz. 15, klub Plan B)!

12 grudnia (sobota), godz. 12.00, pod Kancelaria Premiera, Al. Ujazdowskie 1, Warszawa.Na protest zapraszają: Polska Partia Socjalistyczna, Młodzi Socjaliści, Pracownicza Demokracja, Zieloni 2004 i ATTAC.

wtorek, 8 grudnia 2009

O zagrożeniach ze strony przemysłu nuklearnego w Olsztynie


W olsztyńskim Centrum Społecznym im. Bolesława Limanowskiego 4 grudnia br. z inicjatywy stowarzyszenia Młodych Socjalistów odbyła się dyskusja o zagrożeniach ze strony elektrowni jądrowych.

Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Inicjatywy AntyNuklearnej - grupy stawiającej sobie za cel prezentację społeczeństwu krytycznych analiz na temat energii nuklearnej, wywołanie otwartej debaty publicznej na ten temat, a także promowanie rozwiązań alternatywnych wobec budowy elektrowni atomowych.

Jarema Dubiel z Inicjatywy AntyNuklearnej (ekolog, pisarz, naukowiec, absolwent Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji UW, jeden z założycieli Ruchu Wolność i Pokój, w latach 1985–1990 organizator protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu) wykazał zainteresowanym w swoim wystąpieniu, jak faktycznie nieprzyjazne dla środowiska i człowieka są elektrownie jądrowe.

Wspomniał m.in. o specjalnie pomijanym w debatach publicznych fakcie, jak te że elektrownie te wymagają tradycyjnego przemysłu górniczego, którego celem jest pozyskanie uranu, co w ostatecznym rozrachunku nie pozwala na nazwanie tego rodzaju energii ekologicznym. Do tego dochodzą też skażenia środowiska promieniowaniem jonizującym czy wyciekami, co ma miejsce podczas normalnego działania takich elektrowni. Przybliżył także mało znaną umowę zawartą między Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA), która zobowiązuje tę pierwszą do konsultacji swoich badań przy prawie veta tej drugiej, co sprawia, że niekorzystne dla przemysłu jądrowego badania mogą i są zwyczajnie utajnianie. Podobnie wg Dubiela dzieje się z badaniami, które wykazują większą zachorowalność na białaczkę wśród dzieci w promieniu ok. 50 km od elektrowni jądrowych.Ryszard Prątkowski z ATTAC Polska i Polskiego Forum Społecznego poruszył kwestię mitu taniego prądu z tego rodzaju elektrowni. Faktycznie po podliczeniu kosztów budowy, rozbiórki oraz składowania radioaktywnych odpadów przez tysiące lat elektrownie te wbrew medialnej propagandzie nie są wcale tanie, jak przedstawiają to media głównego nurtu.

Podczas dyskusji wspomniano o kwestii powiązania elektrowni jądrowych z przemysłem militarnym, czego w praktyce nie można rozdzielić oraz o kolejnej medialnej propagandzie jaką jest rzekome bezpieczeństwo współczesnych elektrowni.

Na zakończenie dyskutanci rozmawiali o możliwych formach działalności ruchu antynuklearnego.


Damian Chodorek


(materiał nadesłany do redakcji)

piątek, 4 grudnia 2009

Kolejne osoby podpisują Deklarację PFS

Podczas konferencji „Mniejszości w ustroju demokratycznym”, która odbyła się 26 listopada w Tarnowie, do grona osób podpisanych pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego dołączyły następujące osoby:


Anna Zawadzka

Anna Leszkowska

Janina Biel

Janina Marchwicz

Mirosława Guzik

Wanda Gronostaj-Gardawska

Eleonora Syzdek

Jan Barański

Zbigniew Juczak

Eugeniusz Morawiec

Józef Rogoziński

Aldona Ganc

Krystyna Szczygier

Helena Zieniuk

Małgorzata Derc

Felicja Borzyszkowska-Sękowska

czwartek, 3 grudnia 2009

Mniejszości w ustroju demokratycznym


W dniach 25-26 listopada 2009 roku odbyła się w Tarnowie konferencja „Mniejszości w ustroju demokratycznym”. Organizatorem były stowarzyszenia: Kuźnica w Tarnowie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC).

Podczas dwudniowych obrad odbywających się pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej, inicjatorki spotkania, wygłoszono 20 referatów obejmujących szeroką gamę problemów związanych z tematem konferencji. Odbyły się też pogłębione debaty, które pokazały złożoność problemów towarzyszących realizacji polskiej wersji demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich większości ośrodków w naszym kraju, działacze społeczni, dziennikarze.

W otwarciu obrad oraz w samej konferencji brali udział także przedstawiciele władz lokalnych i centrów uczestniczących w realizacji praw mniejszości na terenie województwa małopolskiego.

Konferencja odbywała się przy wsparciu ze strony Fundacji im. R. Luksemburg.

za: Przegląd Socjalistyczny, www.przeglad-socjalistyczny.pl


W debacie uczestniczyli również przedstawiciele ATTAC i Polskiego Forum Społecznego. Podczas obrad zbierano również podpisy pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego.
Na zdjęciu: Maria Szyszkowska i Tadeusz Mędzelewski - organizatorzy konferencji, fot. P. Kawiorski.