niedziela, 24 stycznia 2010

Wystąpienie otwierajace debatę 14 stycznia


Wystąpienie Ewy Ziółkowskiej, otwierające debatę ATTAC Europa w Warszawie, 14 stycznia 2010.

---

W imieniu Attac Polska chciałam serdecznie powitać naszych gości z Attac Europa.

Przypomnę, że w skład Attac Europa wchodzą przedstawiciele wszystkich europejskich Attac, w tym także Polski. Attac Europa jest więc międzynarodową płaszczyzną porozumienia, miejscem przygotowywanie wspólnych kampanii Attac, dokumentów i oświadczeń. M.in. jednym z ważniejszych dokumentów przygotowanych przez Attac Europa było „Dziesięć zasad dla demokratycznej i socjalnej Europy”, dokumentu, który miał być drogowskazem dla przyszłej konstytucji europejskiej, takiej konstytucji, w której uwzględnione zostałyby prawa obywateli, a nie prawa wolnego rynku, jak to ma miejsce w obecnym Traktacie Konstytucyjnym. Inny przykład, to obszerny dokument, w którym Attac Europa odnosi się do obecnego kryzysu ekonomicznego, analizując nie tylko jego przyczyny, ale wskazując drogę reform rynków finansowych. Attac Europa spotyka się regularnie w różnych krajach naszego kontynentu, ale po raz pierwszy gości w Polsce, a właściwie po raz pierwszy w krajach Europy Wschodniej.Attac Polska bardzo się cieszy, że Attac Europa przyjął nasze zaproszenie. Sytuacja Polski, podobnie jak innych krajów postkomunistycznych jest bowiem odmienna zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Warto więc, aby nasi goście z zachodu Europy popatrzyli z bliska na te odmienności.Jedną z charakterystycznych cech społeczeństw postkomunistycznych jest ich bardzo niska aktywność społeczna, będąca jednym z objawów społecznej dezorganizacji. Dawne struktury społeczne, funkcjonujące w czasach komunizmu, uległy bowiem rozpadowi, a na ich miejsce nie powstały dotąd nowe. Nie powstało świadome, zorganizowane na różnych poziomach społeczeństwo, które potrafi nawiązać prawdziwy dialog z władzą i skutecznie egzekwować swoje prawa obywatelskie. Tę społeczną dezorganizację można obserwować dosłownie na każdym kroku; w sposobie funkcjonowania miast, w których nie dba się o naprawę chodników, codzienne mycie ulic i sensowną organizację ruchu, agresywnym zachowaniu kierowców i największej w Unii Europejskiej ilości śmiertelnych wypadków na drogach, w nadmiernym spożyciu alkoholu przez obywateli, łamaniu praw pracowniczych, w rosnącej przestępczości i bezsilności policji, nieudolności sądownictwa i kompletnej ruinie służby zdrowia. Jaskrawo widać to także w zachowaniu władzy, która dba wyłącznie o interesy swoich partii i sondaże popularności, a nie o interes społeczeństwa.Tak rozchwianym społeczeństwem bardzo łatwo jest manipulować. Bardzo łatwo jest wszczepić wiarę, że żyjemy w najlepszym ze światów, a tym najlepszym światem jest neoliberalizm. Tym łatwiej, że znamię totalitaryzmu, jakie ma w sobie ideologia neoliberalna, jest bardzo bliskie społeczeństwom postkomunistycznym, które w poprzednim systemie, też totalitarnym, przeszły gruntowne pranie mózgów. Doskonałym narzędziem manipulacji są oczywiście media. Tak jest na całym świecie, ale w naszym kraju media są o wiele bardziej zamerykanizowane, w najgorszym znaczeniu tego słowa. I tym mediom ciągle się wierzy, tym bardziej że dostarczają one rozrywki, jakiej społeczeństwo nie miało w okresie komunizmu: opisów przemocy i skandali.Nawet jeśli jest to przerysowany obraz, to wydaje mi się, że oddaje on istotę naszej społecznej rzeczywistości. To nie jest rzeczywistość, w której łatwo jest działać różnym organizacjom społecznym, w tym Attac Polska. Niełatwo jest bowiem zmobilizować wokół jakiejkolwiek idei tak zatomizowane społeczeństwo. Wprawdzie nasze stowarzyszenie istnieje już ponad osiem lat, jednak daleko mu do liczebności i popularności innych Attac w krajach zachodnioeuropejskich. Dlatego też polski Attac latem minionego roku postanowił połączyć swoje siły z innymi organizacjami społecznymi i stworzyć Polskie Forum Społeczne. Udało nam się zaprosić do udziału w forum: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Górników, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, Ruch Społeczny „Praca - Pokój – Sprawiedliwość”, działaczy partii Zielonych, stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja i Młodych Socjalistów. Organizacje te oraz działacze podpisali się pod deklaracją Polskiego Forum Społecznego. Mamy już za sobą kilka spotkań przygotowawczych, które odbyły się w Kielcach i Warszawie.

Chcemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się nie tylko płaszczyzną wymiany wolnej myśli na temat spraw istotnych dla naszego kraju, ale także przyczyniło się do większej mobilizacji polskiego społeczeństwa. Cieszymy się, że już pierwsze spotkania, które odbyły się w ramach forum, wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników, którzy przybyli z całej Polski. Chcemy, aby pierwsze Polskie Forum Społeczne odbyło się w połowie tego roku w Warszawie, choć jego konkretna data pozostaje jeszcze do przedyskutowania. Na najbliższych spotkaniach ustalimy też bloki tematyczne I Polskiego Forum Społecznego.Niezależnie od prac związanych z Polskim Forum Społecznym, Attac Polska kontynuował organizowanie seminariów z cyklu Uniwersytet Attac. W minionym roku odbyły się one m.in. w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Attac Polska bierze też udział w pracach międzynarodowej sieci privatattac i latem tego roku uczestniczył w spotkaniu aktywistów Attac w Paryżu.Ewa Ziółkowskafot. Piotr Kawiorski - na zdjęciu: Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący ZZG, Ewa Ziółkowska - ATTAC, Franciszek Bobrowski - wiceprzewodniczący OPPZ

piątek, 15 stycznia 2010

Międzynarodowa debata w Warszawie


Między 14 a 17 stycznia w Warszawie przebywali przedstawiciele ATTAC z wielu krajów Europy. Odbywało się tu bowiem spotkanie grupy koordynacyjnej pod nazwą ATTAC Europa.

Poprzednia impreza tego typu zorganizowana została we Francji, tym razem wybór padł na Polskę, bowiem jest ona właściwie jedynym krajem na wschodzie, w którym działa ATTAC, i to od ponad ośmiu lat. Dodać należy, że istnieje również mała grupa na Węgrzech, ale to wszystko na wschodzie kontynentu. Polski ATTAC powstał w 2001 roku w Gdańsku, obchodził swoje ośmiolecie we wrześniu 2009 roku, kiedy to zorganizował w Warszawie specjalną okolicznościową debatę.

Czterodniowa impreza rozpoczęła się czwartkową konferencją pod nazwą: „Rola ATTAC w Europejskim i Światowym Forum Społecznym. Integracja ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy”. W murach Biblioteki miasta Warszawy, przy ul. Koszykowej zebrało się kilkadziesiąt osób, w tym goście z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Finlandii. Wśród gości z Polski widać było reprezentantów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG), ATTAC, Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Koalicji Polska Wolna od GMO, „Przeglądu Socjalistycznego”, Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, ATD „Czwarty Świat”, „Spraw Nauki”, Inicjatywy Stop Wojnie, Zielonych i kilku innych grup. Reprezentowane miasta, z których przybyli krajowi uczestnicy to: Warszawa, Katowice, Olsztyn, Białystok i Kielce.

Debatę otworzyła Ewa Ziółkowska – przewodnicząca polskiego ATTAC i po przywitaniu zebranych oraz przedstawieniu sytuacji tego stowarzyszenia przekazała głos Joannie Gwiazdeckiej – dyrektor polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg. Joanna Gwiazdecka zaznaczyła, że występuje tylko dlatego, iż cieszy się, że w naszym kraju powstaje wreszcie odpolityczniony ruch społeczny, oparty na stowarzyszeniach i związkach zawodowych, co może oznaczać nową jakość na krajowej scenie aktywności społecznej.

Jako następny referat na temat: „Jak Unia Europejska i międzynarodowe federacje związkowe widzą perspektywę zabezpieczenia interesów świata pracy w obliczu kryzysu i dalszej dominacji neoliberalizmu”, zaprezentował Wacław Czerkawski z ZZG.

Potem rozpoczęła się część zagraniczna, w której o sytuacji w ATTAC Niemcy i działaniach Europejskiego Forum Społecznego mówił Hugo Braun z Niemiec, O aktywności ATTAC Szwecja mówił Hakam Sundberg, a sytuację w Finlandii przedstawiła Anita Kelles. Całość dyskusji moderował Łukasz Markowski z ATTAC Polska.

Po przerwie rozpoczęła się druga część spotkania, poświęcona integracji ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy, którą prowadził Andrzej Ziemski z Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Tu jako pierwsza swoje zdanie na ten temat zaprezentowała prof. Maria Szyszkowska. Później głos zabrała Grażyna Juśkiewicz z Koalicji Polska Wolna od GMO, opowiadając o aktywności tej sieci obywatelskiej. Problemy ruchu związkowego omówił zaś Franciszek Bobrowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

W trakcie tej części konferencji wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m.in. Ryszard Prątkowski z ATTAC, Krzysztof Ślubowski – R.S. „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Dariusz Szwed – aktywista Zielonych, Maciej Wieczorkowski – Inicjatywa Stop Wojnie oraz Maciej Łapski z Młodych Socjalistów.

Dyskutowano i o przyszłości Polskiego Forum Społecznego i o integracji ruchów społecznych w krajach wschodniej Europy, o wspólnych działaniach, jakie mogą podejmować mieszkańcy krajów zachodu i wschodu, o różnicach dzielących obywateli poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ale i o tym, co ich łączy. Ze względu na późną porę imprezę zakończono, zapowiadając kolejne, regularne spotkania w ramach ATTAC oraz Polskiego Forum Społecznego. Debata ukaże się niebawem w wersji drukowanej, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z jej przebiegiem.

---

Następnego dnia rano rozpoczęło się natomiast wewnętrzne spotkanie ATTAC Europa. Do stolicy Polski przybyła po raz pierwszy w historii tak liczna grupa aktywistów ATTAC, w tym goście z Francji (Aurelie Trouve i Mael Theuliere – współprzewodniczący francuskiej grupy), Niemiec (Hugo Braun), Finlandii (Anita Kelles), Szwecji i Norwegii, Hiszpanii i Katalonii czy nawet z Maroka (Lucille Daumas). Przybyła również hiszpańska grupa ATTAC TV, realizująca projekty filmowe. Mimo trudnych warunków atmosferycznych udało się dojechać do Polski większości przedstawicieli i spotkania odbywały się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem, ustalonym wcześniej przy udziale wszystkich krajowych ATTAC.

Piątkowe spotkanie, które odbywało się w sali konferencyjnej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) przy ul. Kopernika, otworzył wiceprzewodniczący tej centrali związkowej, Franciszek Bobrowski. Przywitał on gości i życzył udanych i owocnych obrad. Zebrani przeszli następnie do omawiania kolejnych punktów dyskusji, zaczynając od wysłuchania przedstawicielki ATTAC Polska, Ewy Ziółkowskiej, prezentującej sytuację w stowarzyszeniu, mówiącej i o sukcesach i o problemach, na które natrafiają przedstawiciele ruchów społecznych w tym kraju.

Tego dnia omówiono również wiele innych kwestii, m.in.: sprawozdania poszczególnych ATTAC z działań w 2009 roku, plany na rok bieżący, najważniejsze projekty na przyszłość. W kolejnym etapie oceniono wspólne działania w obliczu kryzysu klimatycznego oraz propozycje kształtowania wspólnych działań wobec kryzysu finansowego. Na koniec ATTAC Hiszpania przedstawił wystąpienie na temat prezydencji tego kraju w Unii Europejskiej. Spotkanie, rozpoczęte o 10.00 rano zakończyło się o godz. 19.00.

Od sobotniego poranka spotkanie kontynuowano, omawiając w tym dniu tematy: W stronę Europy socjalnej, ekologicznej i demokratycznej – ciąg dalszy po Kopenhadze, ATTAC a Europejskie Forum Społeczne, ATTAC a Światowe Forum Społeczne, Europejski Letni Uniwersytet ATTAC. W ciągu dnia zebranych odwiedził Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ, który w poprzednich dniach nie mógł uczestniczyć w spotkaniach. Wieczorem, znów około godz. 19.00 obrady zamknięto, udając się na wspólną kolację.

W niedzielę podsumowano całe spotkanie, omówiono również dodatkowo sytuację ATTAC w Afryce, przedstawiono również kilka projektów koordynacji i samopomocy wewnątrz ATTAC, problemy związane z komunikacją – powstał m.in. projekt telewizji „ATTAC TV”. W południe imprezę zakończono, a goście zaczęli przygotować się do powrotu do swoich krajów. Na pożegnanie otrzymali oni ponowne zaproszenie do przyjazdu do Polski – w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych – być może już wczesną jesienią, na konferencję na temat sprzeciwu wobec prywatyzacji.


%

piątek, 8 stycznia 2010

Integracja ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy


Zaproszenie


Stowarzyszenie ATTAC, wraz z Polskim Forum Społecznym, zaprasza na międzynarodową konferencję:


Rola ATTAC w Europejskim i Światowym Forum Społecznym


Integracja ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy


Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2010 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Warszawie. W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o zgłoszenie, po którym prześlemy zaproszenie i więcej informacji. Zapewniamy tłumaczenie polsko – angielskie.


Udział biorą:


I część: Rola ATTAC w Europejskim i Światowym Forum Społecznym:Ewa Ziółkowska (przewodnicząca ATTAC Polska) – otwarcie konferencji i wprowadzenie, „Sytuacja ATTAC w Polsce”


Aurelie Trouve (przewodnicząca ATTAC Francja) - „ATTAC we Francji, Europie i w świecie – dziesięć lat działalności”


Alexandra Strickner (ATTAC Austria) - „ATTAC a Europejskie Forum Społeczne”


Hugo Braun – (ATTAC Niemcy) - „Ruch związkowy a ATTAC i Forum Społeczne”


Łukasz Markowski - moderacjaII część: Integracja ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy:Maria Szyszkowska (przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli) - „Upadek wartości w wyniku ogólnoświatowej dominacji neoliberalizmu i doktryny własności prywatnej”.


Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Koalicja Polska Wolna od GMO) - „"Szanse i zagrożenia polskiej wsi. Jaka przyszłość polskiego rolnictwa w czasach patentowania odmian nasion i zwierząt, genetycznie modyfikowanych upraw, niszczących życie środków chemicznych?"'


Andrzej Radzikowski (wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) - „Ruch związkowy jednym z gwarantów interesów pracowniczych”.

Andrzej Chwiluk (przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce) - „Jak Unia Europejska i międzynarodowe federacje związkowe widzą perspektywę zabezpieczenia interesów świata pracy w obliczu kryzysu i dalszej dominacji neoliberalizmu”.


Ryszard Bugaj (ekonomista, publicysta) - „Alternatywy ekonomiczne wobec neoliberalizmu, dokąd zmierza świat w sensie modelu ekonomicznego”.


Andrzej Ziemski – moderacja...Podczas debaty istnieje możliwość zaprezentowania swojej organizacji społecznej lub związkowej, poza politycznymi, oferujemy także miejsce na materiały informacyjne. Prosimy o zgłoszenia osoby zainteresowane.


Prosimy o potwierdzenie udziału. Zgłoszenia przyjmuje Piotr Kawiorski, piotr.kawiorski @ gmail.com , tel. 602 25 77 33.