środa, 28 października 2009

Nowe osoby przystępują do forum

Na ostatnim spotkaniu Polskiego Forum Społecznego w Warszawie dołączyły do forum kolejne osoby:

Zofia Bartochowska - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Joanna Dąbrowska

Aleksandra Pyrczak

Wanda Łozińska

Krystyna Kołodziejczyk

Jadwiga Banaś

Mieczysław Skowroński

Krzysztof Szlubowski

Maciej Łapski


Deklaracja ze wszystkimi podpisami jest http://polskieforumspoleczne.blogspot.com/2009/07/kolejne-osoby-podpisuja-deklaracje-pfs.html

Debata Polskiego Forum Społecznego

22 października, w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie przygotowawcze Polskiego Forum Społecznego. Zjawiło się na nim dwadzieścia pięć osób z rozmaitych środowisk związkowych i społecznych.

Tym razem udział w dyskusji wzięli przedstawiciele OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), ZZG (Związek Zawodowy Górników w Polsce), Federacji Związków Zawodowych "Społem", Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, Związków Zawodowych Przemysłu Mlecznego. Poza związkami obecni byli również aktywiści stowarzyszeń: ATTAC, Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” , Ruch Odrodzenia Gospodarczego, Zieloni, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych oraz Młodzi Socjaliści.

Podczas debaty omówiono dotychczasowe działania oraz przyszłe plany, w tym kolejne spotkania cykliczne. Zajęto się również sprawami organizacyjnymi, związanymi z tworzeniem forum. Ustalono, iż powinno się podzielić na grupy robocze, zajmujące się konkretnymi tematami, m.in. prawami pracowniczymi, pracą i bezrobociem, edukacją, prywatyzacją, bezdomnością, ekologią czy żywnością.

Całość problemów zostanie omówiona na następnym spotkaniu forum, o którym poinformujemy.