poniedziałek, 8 listopada 2010

Deklaracja I Polskiego Forum Społecznego


Inny świat jest możliwy, inna Polska jest konieczna

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego wyrażają sprzeciw wobec kierowania się we współczesnym świecie wyłącznie zyskiem, który trafia przede wszystkim do niewielkiej grupy najbogatszych kosztem rozwoju społecznego i ochrony środowiska.

Protestujemy przeciwko neoliberalnej polityce rozwoju kraju (zawartej między innymi w rządowym dokumencie "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe"). Gdy zysk staje się najważniejszy, łamane są prawa człowieka, w tym prawa pracownicze, prawa kobiet, prawa mniejszości.

Kierowanie się wyłącznie zasadami "wolnego rynku" skutkuje łamaniem praw do ochrony zdrowia, edukacji, mieszkania, zabezpieczeń społecznych, czystego środowiska i rozbija więzi społeczne, oraz nie sprzyja rozwojowi życia duchowego.

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego domagają się zaprzestania militaryzacji polskiej polityki i wycofania polskich wojsk z Afganistanu, redukcji wydatków na zbrojenia i przeznaczenia ich na cele społeczne.


I Polskie Forum Społeczne

6.11.2010. Warszawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz