piątek, 9 grudnia 2011

Debata w OPZZ

 W dniu 8 grudnia 2011 odbyła się w siedzibie OPZZ w Warszawie kolejna debata Attac i Polskiego Forum Społecznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ z Andrzejem Radzikowskim i Grzegorzem Ilką na czele, przedstawiciele Attac - Ryszard Prątkowski i Piotr Kawiorski, przewodniczący PPS - Bogusław Gorski, szef pisma OPZZ "Związkowiec", Bojan Stanisławski i inni.

W czasie debaty poruszono kwestie współpracy między środowiskami związkowymi, społecznymi i lewicą społeczną oraz zaplanowano działania na następne miesiące. Omówiono również bieżące wydarzenia związane ze wspólnymi działaniami.

(%)

środa, 2 listopada 2011

Związki zawodowe i stowarzyszenia – jak działać razem w forum społecznym?


W piątek, 28 października, w siedzibie OPZZ w Warszawie, odbyła się debata pod nazwą: „ Związki zawodowe i stowarzyszenia – jak działać razem w forum społecznym ? ”.

Spotkanie prowadzili: Ewa Ziółkowska – przewodnicząca stowarzyszenia ATTAC oraz Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Poza nimi dyskutowali również: Ryszard Prątkowski z Olsztyna, który przedstawił swoje uwagi na temat budowy forum społecznego, Stefan Adamski - twórca portalu Radykalna Demokracja - mówiący o potrzebie protestów zintegrowanego ruchu, Bogusław Gorski – przewodniczący PPS, który odniósł się do lewicy, jako grupy, która powinna wspierać działania związków i ruchów społecznych, Ryszard Szarfenberg, który proponował konkretne działania związane z aktywizacją ruchów społecznych. W spotkaniu udział wzięły również osoby z OPZZ, Federacji Społem, Związku Nauczycielstwa Polskiego, stowarzyszeń współpracujących z Attac i Polskim Forum Społecznym.

Zebrani ustalili, że kolejne spotkanie pod patronatem Polskiego Forum Społecznego odbędzie się w początku grudnia – dokładna data zostanie niebawem ustalona.

Polecamy - Radykalna Demokracja...


Rok 2011 nazywa się „rokiem oburzenia”. Kryzys finansowy, wywołany nieposkromioną chciwością bankierów i inwestorów, uderzył w zwykłych ludzi – wielu traci pracę, dom, musi godzić się na gorsze warunki życia. Tymczasem winni kryzysowi, ścisła elita świata finansów i jej poplecznicy w polityce, nadal cieszą się prestiżem i nieprzyzwoitym wręcz bogactwem. W epoce rewolucji informatycznej, gdy informacja biegnie z prędkością światła, świat zmienia się niezwykle szybko, a społeczeństwa żyjące w demokracji parlamentarnej nadal mają prawo – raz na cztery lata - zaznaczyć krzyżykiem nazwisko jednego oderwanego od codziennej rzeczywistości zawodowego polityka. Inne nadal żyją pod butem brutalnych dyktatur, rządzących przez dekrety...

Więcej na nowej stronie internetowej...

http://radykalna-demokracja.info

Polecamy!

piątek, 19 sierpnia 2011

Zaproszenie na euromanifestację we Wrocławiu


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych - na wspólny wniosek OPZZ i NSZZ ,,Solidarność”- podjęła decyzję o zorganizowaniu euro-manifestacji w dniu 17.09.2011 r. (sobota), we Wrocławiu.

Decyzja podyktowana jest nieskutecznym, opartym głownie na pogarszaniu warunków pracy i płacy, przeciwdziałaniu kryzysowi przez większość europejskich rządów, w tym rząd polski.

Rozpoczęcie euro-manifestacji planowane jest na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu ul. Paderewskiego, skąd nastąpi przemarsz uczestników do Rynku (trasa ok. 5 km). Szczegółową trasę, wraz z mapkami dojazdu przekażemy w terminie późniejszym. Wszystkie informacje nt. euro-manifestacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej OPZZ.

Uczestnicy powinni przybyć na miejsce zbiórki (Stadion Olimpijski) - gdzie będą również parkowały autobusy - w godz. 11.00 – 12.30, zakończenie przewidziane około godz. 17.00. W momencie rozwiązania manifestacji autokary będą mogły podjechać po uczestników w pobliże Rynku (miejsca parkingów podamy w terminie późniejszym).

Przewidujemy, że w manifestacji weźmie udział co najmniej 30 tysięcy osób, w tym z OPZZ 10 tysięcy. Organizatorzy zapewniają własne służby porządkowe oraz ochronę policji i straży miejskiej, a także opiekę medyczną. Na miejscu zbiórki będzie można zakupić napoje.

W porozumieniu z OPZZ w skład manifestacji związkowej wejdzie blok społeczny, tworzony przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, sieci grup, w tym m.in. Attac czy Polskie Forum Społeczne. Zapraszamy do współudziału w demonstracji - prosimy o zgłoszenia uczestników pod adresem e-mail:

piotr.kawiorski@gmail.com

Piotr Kawiorski (z upoważnienia OPZZ)

wtorek, 31 maja 2011

Nowe osoby w Forum

Do grona sygnatariuszy Polskiego Forum Społecznego dołączają:

Filip Białek,
Łukasz Bińkowski,
Agata Młodawska,
Krzysztof Posłajko,
Marceli Sommer,
Kinga Stańczuk

czyli redakcja "Nowych Peryferii" (www.nowe-peryferie.pl).

Witamy!

poniedziałek, 16 maja 2011

Debata: Ruchy społeczne w porozumieniu z ruchem związkowym


W piątek, 13 maja, w Warszawie, w siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika, odbyła się debata zorganizowana przez Attac Polska i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, poświęcona problematyce działań związkowych i społecznych.

W spotkaniu pod nazwą: „Ruchy społeczne w porozumieniu z ruchem związkowym – współpraca, edukacja i integracja”, wzięli udział; Ewa Ziółkowska – przewodnicząca zarządu Attac Polska, Grzegorz Ilka, sekretarz prasowy OPZZ oraz Ryszard Prątkowski, aktywista związków zawodowych i Attac.

W debacie brali udział współzałożyciele Polskiego Forum Społecznego, przedstawiciele związków zawodowych, m.in. OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Handlu i Usług w Polsce, delegaci Ruchu Społecznego „Pokój – Praca – Sprawiedliwość”, ATD „Czwarty Świat” i PPS. Patronat nad imprezą objął dwutygodnik „Związkowiec OPZZ”.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad stanem naszego państwa, kondycją ruchu związkowego i społecznego oraz aktywnością obywatelską. Dyskusji rozpoczętej przed i w czasie I Polskiego Forum Społecznego, które odbyło się w Warszawie jesienią ubiegłego roku. Następna debata z tego cyklu odbędzie się w czerwcu, również w Warszawie.Film z debaty: Ewa Ziółkowska, Grzegorz Ilka, Ryszard Prątkowski

czwartek, 17 marca 2011

Spotkanie w Budapeszcie


W dniach 4 - 6 marca w Budapeszcie odbyło się spotkanie grup związanych z Europejskim Forum Społecznym.

Ze względu na kryzys forum tym razem normalne spotkanie robocze - przygotowawcze do następnego forum zostało zamienione w meeting organizacji społecznych z Węgier i gości z innych krajów Europy.

Na spotkanie przebyły delegacje forum społecznego z Francji, Niemiec, Austrii, Szwecji. Pojawili się goście z Czech i kilku krajów wschodu.

Z Polski na debatę w charakterze obserwatorów przybyli współzałożyciele Polskiego Forum Społecznego; Ewa Ziółkowska i Piotr Kawiorski.

Swoje wotum w spotkaniu ogłosiło jedno z dwóch Węgierskich Forum Społecznych, z przedstawicielem Simo Endre.

Podczas dyskusji przygotowano dokument, który niebawem będzie dostępny.

5 marca obyła się również w stolicy Węgier mała pikieta - Bal Biednych pod budapesztańską Operą. Frekwencja nie dopisała, pojawiło się tam około 20 osób.

Wkrótce więcej informacji na temat spotkań oraz sytuacji w Europejskim Forum Społecznym.