poniedziałek, 22 lipca 2013

Debata związkowo - społeczna w Kielcach

 11 lipca w sali konferencyjnej hotelu "Dal" w Kielcach odbyła się debata zorganizowana przez stowarzyszenie Attac i OPZZ. To kolejne spotkanie tematyczne regionalnego forum związkowo - społecznego, tym razem poświęcone kwestiom emerytur.

Spotkanie pod tytułem: "Polskie emerytury 67 i ich skutki społeczne na tle rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej" zgromadziło przedstawicieli związków zawodowych (OPZZ, Solidarność i ZNP) , organizacji społecznych (Attac, Demokratyczne Zrzeszenie Studentów, Nowy Obywatel), oraz partii politycznych (SLD).

Obrady prowadzili: Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu Attac, Elżbieta Drogosz - przewodnicząca OPZZ Województwa Świętokrzyskiego oraz Mieczysław Gójski - wiceprzewodniczący 'Solidarności" Region Świętokrzyski.

Przedstawiciele związków zaprezentowali swoje stanowisko wobec zmian emerytalnych przyjmowanych przez rząd na niekorzyść pracowników. Porównali również wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej, co wskazało jednoznacznie, że obecnie Polska ma najbardziej restrykcyjną strukturę wiekową i daleko nam np. do przepisów we Francji, gdzie obywatele odchodzą na emerytury w wieku 60 lat.

Wszyscy zgodzili się, że należy walczyć o zmianę obecnego systemu i skrócenie lat pracy, szczególnie dla kobiet. Integracja wszystkich grup, chcących zmian przybliży zmianę przepisów. Inną drogą jest wymiana rządzących oraz parlamentarzystów przy okazji nachodzących wyborów, bo jak zauważył przedstawiciel SLD Kielce, Tadeusz Jóźwik, SLD i PIS wspólnie protestują przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego i zapowiadają zmiany w wypadku wygranej wyborów.

W drugiej części spotkanie zastanawiano się nad mała aktywnością społeczną, szczególnie wśród młodzieży, co próbowali wyjaśniać Bartosz Oszczepalski (do niedawna działacz Demokratycznego Zrzeszenia Studentów). Głos zabrał również jeden z socjologów Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przedstawił tragiczny obraz obecnego młodego pokolenia, uznawanego przez wielu naukowców za "stracone" pod kątem braku społecznego zaangażowania.

Jednomyślnie zgodzono się, że należy takie lokalne spotkania kontynuować w szerszym gronie w następnych miesiącach. Związkowcy zaprosili również chętnych do współudziału w jesiennych protestach i strajkach przeciwko zmianom emerytalnym, zniesieniu ośmiogodzinnego dnia pracy czy braku dialogu władz ze społeczeństwem.

Na koniec Piotr Kawiorski, który z ramienia Attac i OPZZ przygotowywał debatę, podziękował zabranym za przybycie.

środa, 19 czerwca 2013

Forum...

Do grona sygnatariuszy forum dołączyła dziś Pani Jolanta Supińska, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski. Witamy serdecznie.

poniedziałek, 11 marca 2013

Debata oświatowa w Kielcach...

 „Polska oświata i edukacja na tle Unii Europejskiej – problemy, wyzwania, perspektywy”, to tytuł debaty, która 22 lutego odbyła się w Kielcach pod patronatem Fundacji im. Róży Luksemburg i została zorganizowana przez stowarzyszenie ATTAC i władze OPZZ.

W debacie wzięli udział: Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący Rady Naczelnej OPZZ, Elżbieta Drogosz – przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ w Kielcach, Wanda Kołtunowicz – prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Grzegorz Bień – świętokrzyski wicekurator oświaty. Fundację im. Róży Luksemburg reprezentował jej koordynator – Krzysztof Kwater. Debatę prowadziła Ewa Ziółkowska – przewodnicząca stowarzyszenia ATTAC. Na spotkanie przybyli przedstawiciele związków zawodowych, instytucji oświatowych, samorządu i stowarzyszeń.

Jeśli chodzi o finansowanie oświaty, to w skali Europy wypadamy gorzej, niż Afryka – stwierdził Andrzej Radzikowski w swoim wystąpieniu pt. „Sytuacja w oświacie w skali kraju i Europy – rola związków zawodowych w rozwiązywaniu problemów”. - Polskie samorządy wydają na oświatę z roku na rok coraz mniej pieniędzy.

Andrzej Radzikowski zwrócił także uwagę, że co roku likwiduje się w Polsce około tysiąca małych szkół. Efekty takich działań nie dają na siebie czekać: zajmujemy w Europie czwarte miejsce, jeśli chodzi o trudności z nauką czytania, Polska staje się coraz bardziej państwem, budującym wielopokoleniową biedę, a szkolnictwo prywatne coraz bardziej generuje nierówności społeczne. Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej OPZZ, nie ma też w naszym kraju spójnej polityki oświatowej.

Elżbieta Drogosz w wystąpieniu pt. „Sytuacja oświaty i edukacji w regionie świętokrzyskim” zauważyła, że oświata od 2000 roku znajduje się w stanie nieustających reform, a jej obraz w województwie świętokrzyskim nie napawa optymizmem. W ubiegłym roku zlikwidowano tutaj 27 szkół, a 30 sprywatyzowano, przy czym przejmujące je fundacje i stowarzyszenia nie zawsze były przygotowane do wykonywania swoich zadań. W samych Kielcach znikła z mapy miasta połowa przedszkoli.

Wanda Kołtunowicz w wystąpieniu „Zmiany w oświacie oraz alternatywy ze strony związkowej” opowiadała o batalii, jaką związki zawodowe muszą toczyć z samorządami o Kartę Nauczyciela oraz zwróciła uwagę na ciągle pogarszającą się sytuację nauczycieli, związaną m.in. z zabieraniem dodatków czy ograniczaniem urlopów na poratowanie zdrowia.

Dyskusję, która odbyła się w dalszej części spotkania, podsumował Andrzej Radzikowski.

Państwo rządzone przez neoliberałów coraz bardziej wycofuje się ze swojej roli, choć zbiera podatki – powiedział m.in. wiceprzewodniczący OPZZ. - Doktryną takiego państwa jest niszczenie związków zawodowych jako prawdziwej reprezentacji społeczeństwa.

Andrzej Radzikowski podkreślił, że młode pokolenie, ulegające manipulacji mediów, często nie rozumie istotnej roli związków zawodowych w dialogu społecznym.

- Dlatego potrzebne są takie wspólne spotkania i dyskusje, zarówno międzypokoleniowe, jak i międzyśrodowiskowe – powiedział na zakończenie Andrzej Radzikowski.


(ez)


fot. p. kawiorski / attac