czwartek, 29 kwietnia 2010

30 kwietnia - spotkanie Forum w Warszawie

Kolejne spotkanie Polskiego Forum Społecznego odbędzie się 30 kwietnia, w piątek, o godz. 15.00, w siedzibie OPZZ w Warszawie.


Program:

15.00 - rozpoczęcie i wprowadzenie:

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu Attac

prof. Maria Szyszkowska - przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Andrzej Radzikowski - wiceprzewodniczący OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)

Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.


Przedstawienie uczestników, w tym nowych grup wchodzących w skład Forum (m.in.: Zielony Instytut, Neutrum)

Omówienie tematów, związanych z działaniami Forum, m.in. sprawy organizacyjne, techniczne etc. Szczegóły w przygotowaniu.

18.00 - zakończenie.

Prosimy o potwierdzenie udziału - w miarę możliwości zapewniamy zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną (PKP, PKS etc.) oraz nocleg po spotkaniu. W pierwszej kolejności zwrot przewidziany dla przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje: piotr.kawiorski@gmail.com, tel. 602 25 77 33

niedziela, 18 kwietnia 2010

Polskie Forum Społeczne - spotkanie 9 kwietnia

W dniu 9 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie sygnatariuszy Polskiego Forum Społecznego, podczas którego omawiano plan działania w roku 2010.

Podczas spotkania powołano Komitet Koordynacyjny, którego zadaniem będzie przygotowanie na jesień 2010 roku I Polskiego Forum Społecznego, które zbierze się w Warszawie, celem przedyskutowania podstawowych problemów społecznych występujących w naszym kraju.

Polskie Forum Społeczne powstało w Kielcach w dniu 26 czerwca 2009 roku w wyniku porozumienia ruchów społecznych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu w Europie Środkowej organizacją zrzeszającą ruchy obywatelskie. W swoich dokumentach programowych odwołuje się do działającego prężnie Europejskiego Forum Społecznego.

Polskie Forum Społeczne ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każda organizacja społeczna oraz osoba indywidualna, uznająca zasady demokracji i chcąca wspierać w Polsce budowę społeczeństwa obywatelskiego.
za: www.przeglad-socjalistyczny.pl