środa, 4 listopada 2009

Oświadczenie o powstaniu Demokratycznego Zrzeszenia Studentów

Jako studentki i studenci z największych polskich ośrodków akademickich postanowiliśmy powołać do życia Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie, którego celem jest reprezentacja interesów społeczności studenckiej.

Zorganizowaliśmy się, aby wyrazić swój stanowczy sprzeciw, wobec rządowych planów wprowadzenia częściowej odpłatności za studia oraz postępującej komercjalizacji szkolnictwa wyższego. Zorganizowaliśmy się również dlatego, że mieliśmy dość patrzenia jak oficjalne „organizacje studenckie” pokornie zgadzają się na projekty wprowadzania czesnego na studiach dziennych, na skandalicznie niskie stypendia socjalne, na dyskryminację studentów wieczorowych, na stopniowe odbieranie studentom zniżek.

Studenci i studentki mają prawo do walki o swoje interesy. Do walki o bezpłatne szkolnictwo, o godne warunki studiowania, o odpowiednie stypendia. Ale praw tych nikt nie przyzna z własnej woli. Aby je zdobyć studentki i studenci muszą zacząć walczyć. Tylko liczna i zorganizowana w sprawny mechanizm grupa społeczna jest w stanie zmusić rządzących do realizowania polityki, która sprawi, że edukacja będzie dostępna dla wszystkich niezależnie od zasobności portfela rodziców, że akademiki będą dostępne dla wszystkich, a tanie stołówki znajdą się na każdej uczelni. Dlatego też naszym zadaniem jest budowa silnej organizacji, która będzie w stanie zmusić rządzących do działania na rzecz studentów.

Zapowiadamy jednocześnie, iż 17 listopada w „Międzynarodowym Dniu Studenta” Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie podejmie akcje protestacyjne pt. „Alarm dla edukacji” w 7 ośrodkach akademickich Polski – Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Toruniu i Warszawie. Akcja będzie wyrazem sprzeciwu środowiska studenckiego wobec obecnej tragicznej sytuacji szkolnictwa wyższego oraz anty-studenckiego projektu jej reformy zaproponowanego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Barbarę Kudrycką.

Sekretariat Krajowy Demokratycznego Zrzeszenia StudenckiegoKontakt: sekretariat@demokratyczne.pl

Sekretarz Krajowy DZS ds. organizacyjnych Wojciech Kobyliński - tel. +48 504 791 589