piątek, 25 grudnia 2009

Debata „Chrońmy klimat, chrońmy ludzi”


18 grudnia 2009 roku z inicjatywy Attac Polska i Polskiego Forum Społecznego odbyła się debata „Chrońmy klimat, chrońmy ludzi”, szczególnie aktualna w związku z obradami Forum Klimatycznego w Kopenhadze.

Zagajenia do dyskusji wygłosili:

Dariusz Szwed - Zieloni 2004

Maciej Łapski - Młodzi Socjaliści

Ryszard Prątkowski – Attac Polska

Ellisiv Rognlien - Pracownicza Demokracja

W debacie uczestniczyli przedstawiciele ruchów ekologicznych, działacze lewicy, Młodzi Socjaliści. Dotyczyła ona ogólnych spraw kształtowania klimatu, ochrony środowiska, wpływu interesów politycznych i ekonomicznych na zagrożenia środowiska.

Sformułowane wnioski dotyczą dalszego działania na rzecz czystego środowiska naturalnego, jakie powinno być prowadzone w skali krajowej i światowej.

Zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania ogólnospołecznego ruchu ekologicznego ze znaczącym udziałem lewicy.

Patronat medialny nad debatą podjął „Przegląd Socjalistyczny”.za: www.przeglad-socjalistyczny.pl


fot. Piotr Kawiorski

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Warszawa: Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi!

12 grudnia pod Kancelarią Premiera odbyła się demonstracja przeciwko niepodejmowaniu niezbędnych działań w związku z negatywnymi zmianami klimatu.

Młodzi Socjaliści, Polska Partia Socjalistyczna, Pracownicza Demokracja, Zieloni 2000, oraz ATTAC Polska domagali się zmiany stanowiska polskiego rządu odnośnie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Demonstrujący kilkakrotnie przypomnieli, że Polska otrzymała nagrodę "skamieliny dnia", przyznawaną przez CAN (Climate Action Network), skupiającą ponad 450 organizacji, państwom, które blokują dyskusję nad wprowadzeniem większego ograniczenie CO2.

Maciej Łapski z Młodych Socjalistów zwrócił uwagę na ludzki aspekt zmian klimatycznych oraz zaznaczył, że inwestowanie w naukę jest kluczowym działaniem w stronę poprawy środowiska. Bartłomiej Kozek, przedstawiciel Zielonych 2004, podkreślał wagę energii odnawialnej, zwrócił uwagę na problem nieizolowanych mieszkań przez które ucieka ciepło oraz zaznaczył, że ludzie mają prawo do życia w czystym środowisku.

Organizacje przygotowały 7 postulatów skierowanych do międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze, dostępnych na stronie Chrońmy Ziemię.

Demonstracja w Warszawie była jedną z wielu odbywających się na świecie demonstracji solidarności protestujących w Kopenhadze.


Marcelina Zawisza


za: Lewica Pl, www.lewica.pl

piątek, 11 grudnia 2009

Chrońmy ziemię, chrońmy ludzi!


Zapraszamy na DEMONSTRACJĘ i DEBATĘ w związku z toczonymi w Kopenhadze negocjacjami klimatycznymi

sobota, 12 grudnia, Warszawa

godz. 12:00

Demonstracja "Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi!"
pod Kancelarią Premiera, Al. Ujazdowskie 1/3

godz. 15:00

Debata "Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dlaczego musimy działać tu i teraz?"

klub Plan B, Pl. Zbawiciela


----

Na powstrzymanie niebezpiecznych zmian klimatu zostało coraz mniej czasu. W przeciwnym razie grożą nam katastrofalne skutki - takie, jak brak wody dla 3 miliardów ludzi na ziemi, a w Polsce całkowite zalanie Żuław czy gdańskiej starówki.


Uczestnicy marszu "Chrońmy Ziemię, chrońmy ludzi" przedstawiają następujące postulaty skierowane do międzynarodowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze - COP 15, a także do rządu polskiego:

- Podjęcie działań w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 30-40% do 2030 i 90-95% do roku 2050

- Podjęcie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i oszczędzanie energii

- Przygotowanie planu odchodzenia od węgla jako głównego źródła pozyskiwania energii na rzecz jej odnawialnych źródeł, wraz z konkretnym budżetem inwestycji

- Gwarancja miejsc pracy w nowym sektorze energetyki odnawialnej dla górników i innych zatrudnionych w przemyśle węglowym

- Publiczne dotowanie instalacji paneli słonecznych, ocieplania domów i innych działań służących oszczędzaniu energii i podnoszeniu efektywności energetycznej

- Zwiększenie inwestycji w publiczny transport zbiorowy, który musi być systematycznie rozbudowywany, tani i łatwo dostępny. Priorytet musi zostać udzielony transportowi kolejowemu, a przewóz towarów powinien zostać przeniesiony z TIRów na tory.

- Stworzenie ram finansowych i prawnych do opracowywania przez samorządy kompleksowych i skutecznych lokalnych polityk klimatycznych


Serdecznie zapraszamy na demonstrację (godz. 12, pod Kancelarią Premiera) oraz na debatę po niej (godz. 15, klub Plan B)!

12 grudnia (sobota), godz. 12.00, pod Kancelaria Premiera, Al. Ujazdowskie 1, Warszawa.Na protest zapraszają: Polska Partia Socjalistyczna, Młodzi Socjaliści, Pracownicza Demokracja, Zieloni 2004 i ATTAC.

wtorek, 8 grudnia 2009

O zagrożeniach ze strony przemysłu nuklearnego w Olsztynie


W olsztyńskim Centrum Społecznym im. Bolesława Limanowskiego 4 grudnia br. z inicjatywy stowarzyszenia Młodych Socjalistów odbyła się dyskusja o zagrożeniach ze strony elektrowni jądrowych.

Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Inicjatywy AntyNuklearnej - grupy stawiającej sobie za cel prezentację społeczeństwu krytycznych analiz na temat energii nuklearnej, wywołanie otwartej debaty publicznej na ten temat, a także promowanie rozwiązań alternatywnych wobec budowy elektrowni atomowych.

Jarema Dubiel z Inicjatywy AntyNuklearnej (ekolog, pisarz, naukowiec, absolwent Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji UW, jeden z założycieli Ruchu Wolność i Pokój, w latach 1985–1990 organizator protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu) wykazał zainteresowanym w swoim wystąpieniu, jak faktycznie nieprzyjazne dla środowiska i człowieka są elektrownie jądrowe.

Wspomniał m.in. o specjalnie pomijanym w debatach publicznych fakcie, jak te że elektrownie te wymagają tradycyjnego przemysłu górniczego, którego celem jest pozyskanie uranu, co w ostatecznym rozrachunku nie pozwala na nazwanie tego rodzaju energii ekologicznym. Do tego dochodzą też skażenia środowiska promieniowaniem jonizującym czy wyciekami, co ma miejsce podczas normalnego działania takich elektrowni. Przybliżył także mało znaną umowę zawartą między Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA), która zobowiązuje tę pierwszą do konsultacji swoich badań przy prawie veta tej drugiej, co sprawia, że niekorzystne dla przemysłu jądrowego badania mogą i są zwyczajnie utajnianie. Podobnie wg Dubiela dzieje się z badaniami, które wykazują większą zachorowalność na białaczkę wśród dzieci w promieniu ok. 50 km od elektrowni jądrowych.Ryszard Prątkowski z ATTAC Polska i Polskiego Forum Społecznego poruszył kwestię mitu taniego prądu z tego rodzaju elektrowni. Faktycznie po podliczeniu kosztów budowy, rozbiórki oraz składowania radioaktywnych odpadów przez tysiące lat elektrownie te wbrew medialnej propagandzie nie są wcale tanie, jak przedstawiają to media głównego nurtu.

Podczas dyskusji wspomniano o kwestii powiązania elektrowni jądrowych z przemysłem militarnym, czego w praktyce nie można rozdzielić oraz o kolejnej medialnej propagandzie jaką jest rzekome bezpieczeństwo współczesnych elektrowni.

Na zakończenie dyskutanci rozmawiali o możliwych formach działalności ruchu antynuklearnego.


Damian Chodorek


(materiał nadesłany do redakcji)

piątek, 4 grudnia 2009

Kolejne osoby podpisują Deklarację PFS

Podczas konferencji „Mniejszości w ustroju demokratycznym”, która odbyła się 26 listopada w Tarnowie, do grona osób podpisanych pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego dołączyły następujące osoby:


Anna Zawadzka

Anna Leszkowska

Janina Biel

Janina Marchwicz

Mirosława Guzik

Wanda Gronostaj-Gardawska

Eleonora Syzdek

Jan Barański

Zbigniew Juczak

Eugeniusz Morawiec

Józef Rogoziński

Aldona Ganc

Krystyna Szczygier

Helena Zieniuk

Małgorzata Derc

Felicja Borzyszkowska-Sękowska

czwartek, 3 grudnia 2009

Mniejszości w ustroju demokratycznym


W dniach 25-26 listopada 2009 roku odbyła się w Tarnowie konferencja „Mniejszości w ustroju demokratycznym”. Organizatorem były stowarzyszenia: Kuźnica w Tarnowie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC).

Podczas dwudniowych obrad odbywających się pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej, inicjatorki spotkania, wygłoszono 20 referatów obejmujących szeroką gamę problemów związanych z tematem konferencji. Odbyły się też pogłębione debaty, które pokazały złożoność problemów towarzyszących realizacji polskiej wersji demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich większości ośrodków w naszym kraju, działacze społeczni, dziennikarze.

W otwarciu obrad oraz w samej konferencji brali udział także przedstawiciele władz lokalnych i centrów uczestniczących w realizacji praw mniejszości na terenie województwa małopolskiego.

Konferencja odbywała się przy wsparciu ze strony Fundacji im. R. Luksemburg.

za: Przegląd Socjalistyczny, www.przeglad-socjalistyczny.pl


W debacie uczestniczyli również przedstawiciele ATTAC i Polskiego Forum Społecznego. Podczas obrad zbierano również podpisy pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego.
Na zdjęciu: Maria Szyszkowska i Tadeusz Mędzelewski - organizatorzy konferencji, fot. P. Kawiorski.

środa, 4 listopada 2009

Oświadczenie o powstaniu Demokratycznego Zrzeszenia Studentów

Jako studentki i studenci z największych polskich ośrodków akademickich postanowiliśmy powołać do życia Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie, którego celem jest reprezentacja interesów społeczności studenckiej.

Zorganizowaliśmy się, aby wyrazić swój stanowczy sprzeciw, wobec rządowych planów wprowadzenia częściowej odpłatności za studia oraz postępującej komercjalizacji szkolnictwa wyższego. Zorganizowaliśmy się również dlatego, że mieliśmy dość patrzenia jak oficjalne „organizacje studenckie” pokornie zgadzają się na projekty wprowadzania czesnego na studiach dziennych, na skandalicznie niskie stypendia socjalne, na dyskryminację studentów wieczorowych, na stopniowe odbieranie studentom zniżek.

Studenci i studentki mają prawo do walki o swoje interesy. Do walki o bezpłatne szkolnictwo, o godne warunki studiowania, o odpowiednie stypendia. Ale praw tych nikt nie przyzna z własnej woli. Aby je zdobyć studentki i studenci muszą zacząć walczyć. Tylko liczna i zorganizowana w sprawny mechanizm grupa społeczna jest w stanie zmusić rządzących do realizowania polityki, która sprawi, że edukacja będzie dostępna dla wszystkich niezależnie od zasobności portfela rodziców, że akademiki będą dostępne dla wszystkich, a tanie stołówki znajdą się na każdej uczelni. Dlatego też naszym zadaniem jest budowa silnej organizacji, która będzie w stanie zmusić rządzących do działania na rzecz studentów.

Zapowiadamy jednocześnie, iż 17 listopada w „Międzynarodowym Dniu Studenta” Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie podejmie akcje protestacyjne pt. „Alarm dla edukacji” w 7 ośrodkach akademickich Polski – Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Toruniu i Warszawie. Akcja będzie wyrazem sprzeciwu środowiska studenckiego wobec obecnej tragicznej sytuacji szkolnictwa wyższego oraz anty-studenckiego projektu jej reformy zaproponowanego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Barbarę Kudrycką.

Sekretariat Krajowy Demokratycznego Zrzeszenia StudenckiegoKontakt: sekretariat@demokratyczne.pl

Sekretarz Krajowy DZS ds. organizacyjnych Wojciech Kobyliński - tel. +48 504 791 589

środa, 28 października 2009

Nowe osoby przystępują do forum

Na ostatnim spotkaniu Polskiego Forum Społecznego w Warszawie dołączyły do forum kolejne osoby:

Zofia Bartochowska - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Joanna Dąbrowska

Aleksandra Pyrczak

Wanda Łozińska

Krystyna Kołodziejczyk

Jadwiga Banaś

Mieczysław Skowroński

Krzysztof Szlubowski

Maciej Łapski


Deklaracja ze wszystkimi podpisami jest http://polskieforumspoleczne.blogspot.com/2009/07/kolejne-osoby-podpisuja-deklaracje-pfs.html

Debata Polskiego Forum Społecznego

22 października, w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie przygotowawcze Polskiego Forum Społecznego. Zjawiło się na nim dwadzieścia pięć osób z rozmaitych środowisk związkowych i społecznych.

Tym razem udział w dyskusji wzięli przedstawiciele OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), ZZG (Związek Zawodowy Górników w Polsce), Federacji Związków Zawodowych "Społem", Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, Związków Zawodowych Przemysłu Mlecznego. Poza związkami obecni byli również aktywiści stowarzyszeń: ATTAC, Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” , Ruch Odrodzenia Gospodarczego, Zieloni, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych oraz Młodzi Socjaliści.

Podczas debaty omówiono dotychczasowe działania oraz przyszłe plany, w tym kolejne spotkania cykliczne. Zajęto się również sprawami organizacyjnymi, związanymi z tworzeniem forum. Ustalono, iż powinno się podzielić na grupy robocze, zajmujące się konkretnymi tematami, m.in. prawami pracowniczymi, pracą i bezrobociem, edukacją, prywatyzacją, bezdomnością, ekologią czy żywnością.

Całość problemów zostanie omówiona na następnym spotkaniu forum, o którym poinformujemy.

czwartek, 20 sierpnia 2009

Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne


20 sierpnia w Warszawie, w siedzibie OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), odbyła się debata pod nazwą: "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne - jak wspólnie działać dla budowy społeczeństwa obywatelskiego".

Debata ta była kontynuacją czerwcowego spotkania inicjatywnego Forum, o którym pisaliśmy tutaj .

Tym razem doszło zaś do spotkania delegacji kilku związków zawodowych, również zainteresowanych ideą Forum Społecznego. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i pomocy Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ (tutaj). Wśród referentów byli również: Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Ryszard Prątkowski - związkowiec i działacz społeczny z Olsztyna. Poza nimi głos na temat Forum zabrał Sławomir Broniarz - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Debatę i dyskusję poprowadziła Ewa Ziółkowska (przewodnicząca zarządu ATTAC) oraz Andrzej Ziemski (przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”).

W spotkaniu wzięli także udział: Anna Osypiuk - Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Praga Północ, Targówek, Białołęka, Ireneusz Bilewicz - Federacja Związków Zawodowych Chemików, Szklarzy i Ceramików w Polsce, Jan Budkiewicz - Federacja Związków Zawodowych Kultury i Sztuki, Janusz Stefańczyk - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jerzy Grabala - Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. Poza reprezentantami związków zobaczyć można było również działaczy kilku stowarzyszeń i Zielonych (Bartłomiej Kozek, sekretarz partii Zielonych 2004) oraz media, w tym: "Przegląd Socjalistyczny", "Nowy Tygodnik Popularny" i dziennikarzy biura prasowego OPZZ.

Jak informuje portal OPZZ: "Nadrzędnym celem pierwszego spotkania było określenie zakresów tematycznych kolejnych paneli dyskusyjnych. Wśród propozycji znalazły się przede wszystkim te, będące w centrum zainteresowania związków zawodowych, a więc kwestie modelu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, zjawisko dyskryminacji zawodowej i potencjalnych możliwości poszerzenia spektrum działań ruchu związkowego, w tym zmiany stereotypu „pracodawca wrogiem pracownika i vice versa”.

Poruszono także ważką kwestię antypracowniczego charakteru Konstytucji Europejskiej, która leży u podstaw prawnego usankcjonowania likwidacji polskich stoczni. Zastanawiano się nad możliwościami nadania kierunku rozwoju Unii Europejskiej ku koncepcji unii socjalnej.

Konferencjom tematycznym, z których pierwsza odbędzie się już w październiku i dotyczyć będzie rządowego raportu „Polska 2030”, przyświeca idea poszerzenia pola działania związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Polskie Forum Społeczne pragną stworzyć platformę wolnej wymiany myśli i doświadczeń pracowników różnych branż, która jak w soczewce skupiać będzie wszystkie ważkie kwestie i bolączki współczesnego społeczeństwa.

Forum debaty publicznej ma w swym zamyśle ponadbranżowy charakter. Dyskusje ogólne działaczy związkowych i innych aktywistów będą swego rodzaju współczesną agorą, dającą możliwość zabierania głosu w kwestiach społecznych i obywatelskich. We współczesnej Polsce brakuje miejsca na tak otwartą dyskusję publiczną, gdzie do głosu mogłyby dojść alternatywne, czy wręcz niepopularne w kręgach neoliberalnych tezy.

niedziela, 5 lipca 2009

Kolejne osoby podpisują Deklarację PFS

Deklaracja założycieli Polskiego Forum Społecznego


26 czerwca w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie założycieli Polskiego Forum Społecznego. Celem Polskiego Forum, podobnie jak innych forum regionalnych i europejskich, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla grup i ruchów społecznych, które przeciwstawiają się gospodarce neoliberalnej, dominacji kapitału w życiu społeczeństw i wszelkim formom imperializmu, mając na względzie stworzenie społeczeństwa skierowanego na człowieka. Założyciele Polskiego Forum Społecznego pragną, aby stało się ono platformą wolnej wymiany myśli, tworzenia nowych idei, wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych akcji.

Globalny kryzys ekonomiczny stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gospodarki neoliberalnej, dominującej w naszym kraju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia doprowadziła ona w Polsce do wzbogacenia się nielicznych, a zbiednienia dużej części społeczeństwa. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębi niekorzystne dla polskiego społeczeństwa zjawiska. Neoliberalna myśl ekonomiczna, propagowana przez polskich polityków i powtarzana przez polskie media, nie stwarza społeczeństwu możliwości zapoznania się z innymi koncepcjami gospodarczymi, bardziej przyjaznymi człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Dlatego też pragniemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się okazją do zaprezentowania odmiennych spojrzeń na gospodarkę, funkcjonowanie społeczeństwa, wykorzystanie energii, ochronę środowiska, edukację i kulturę. Gospodarka neoliberalna, kierująca się wyłącznie zyskiem, pozostawiła bowiem fatalne piętno na każdej z tych dziedzin życia.

„Inny świat jest możliwy” - głosi jedno z haseł Europejskiego Forum Społecznego. Chcemy, aby przyświecało ono również Polskiemu Forum Społecznemu.


Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.


prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Ryszard Prątkowski - członek zarządu ATTAC

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu ATTAC

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski

Jan Stępień - pisarz, artysta, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

Klaudiusz Stochmal - ATTAC

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - członek zarządu ATTAC

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska - sekretarz ds. kontaktów zewnętrznych, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Lidia ZasackaPodpisy złożone w kolejnych dniach:Łukasz Markowski

Hanna Goworowska-Adamska

Stefan J. Adamski

Krzysztof J. Adamski

Paweł Żuk

Ewa Kubasiewicz – Houée, dawna więzień polityczna, członkini - założycielka Attac Polska

Damian Chodorek

Andrzej Żwawa

Rada Krajowa Młodych Socjalistów


Kolejne podpisy złożone przez przedstawicieli związków zawodowych podczas debaty "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne":


Andrzej Radzikowski

Wanda Gontarz

Andrzej Ziemski

Anna Osypiuk

Ireneusz Bilewicz

Tadeusz Szmit

Bartłomiej Kozek

Robert Gruda

Kazimierz Tracerz

Sławomir Broniarz

Jan Budkiewicz

Janusz Stefańczyk

Jerzy GrabalaKolejne osoby:Ludwik Tomiałojć, prof. zwycz, dr hab, Uniw. Wrocławski,

Bernard Marqueritte

Marcin Sawicki

Wojciech Kobyliński

Aneta Nowicka

Grzegorz Nowicki


Prof Stanisław Wiąckowski

Fanny Madalinska

Jurata Bogna Serafińska (pisarka, członek ZLP, członek koalicji Polska przeciw GMO)


Karol Zamojski

dr Małgorzata Tkacz-Janik


Jadwiga Łopata (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Agnieszka Rybaczyk

Dariusz Lekki


Zofia Bartochowska - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Joanna Dąbrowska

Aleksandra Pyrczak

Wanda Łozińska

Krystyna Kołodziejczyk

Jadwiga Banaś

Mieczysław Skowroński

Krzysztof Szlubowski

Maciej Łapski
Dziękujemy. Prosimy o kolejne zgłoszenia.

Napisali o Polskim Forum Społecznym

Dziękujemy za informowanie czytelników poszczególnych stron internetowych o inicjatywie Polskiego Forum Społecznego.

Do tej pory napisali o PFS:

http://lewica.pl/index.php?id=19643

http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/227-pfs.html

www.mlodzi.org.pl/pfs.php

www.wiadomosci24.pl/artykul/razem_przeciwko_korporacyjnej_globalizacji_101703.html

http://kielce.naszemiasto.pl/wydarzenia/1017602.html

Déclaration des membres fondateurs du Forum Social Polonais

Le 26 juin 2009, à Kielce, s’est déroulé le premier Forum Social Polonais. Son but principal est de créer une plateforme commune pour des groupes et des mouvements sociaux qui luttent contre l’économie néolibérale, la domination du capital dans la vie des sociétés, qui sont contre toute forme d’impérialisme et veulent créer une société plus humaine.

Les membres fondateurs souhaitent que ce Forum devienne un espace de liberté pour échanger et créer des idées nouvelles et une plateforme d’organisations pour promouvoir des actions communes.

La crise actuelle pose un point d’interrogation sur le fonctionnement de l’économie libérale, qui domine dans notre pays depuis 1989. Pendant les 20 dernières années elle a provoqué l’enrichissement de petits groupes de gens et a appauvri la majorité de la société. La crise actuelle va encore aggraver cette injustice sociale. Le néolibéralisme proposé par nos politiciens et tant médiatisé, ne permet pas à la société polonaise de connaître d’autres conceptions économiques plus soucieuse de l’homme et de son environnement.

C’est pour cela que nous souhaitons que notre Forum soit l’occasion de présenter d’autres alternatives économiques, un autre fonctionnement de la société, que d’autres sources d’exploitation de l’énergie soient développées, que l’environnement, l’éducation et la culture soient des priorités. Malheureusement, l’économie libérale a marqué négativement tous ces domaines.

Un autre monde est possible – voici un slogan parmi d’autres du Forum Social Européen. Nous voulons que cela soit aussi celui du Forum Social Polonais.

Kielce, 26.06.2009

Signatures :

Pr. Maria Szyszkowska – Présidente de la Société Pacifique de la Pensée Libre

Ryszard Pratkowski – Bureau Attac Pologne

Ewa Ziolkowska – Présidente Attac Pologne

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski - Bureau Attac Pologne

Jan Stepien - Ecrivain, artiste Société de la Culture Européenne

Klaudiusz Stochmal - Attac

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - Bureau Attac Pologne

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska – Secrétaire de la Société de La jeune Social-Démocratie

Lidia Zasacka

---

Łukasz Markowski

Hanna Goworowska-Adamska

Stefan J. Adamski

Krzysztof J. Adamski

Paweł Żuk

Ewa Kubasiewicz – Houée, ancienne prisonnière politique, membre fondateur d’Attac Pologne

The declaration of the founders of the Polish Social Forum

On the 26th of June in Kielce the first meeting of the founders of the Polish Social Forum took place. The goal of the PSF is, like with other regional and European forums, to create a common space for groups and social movements which oppose neoliberal economy, the domination of capital in social life and all forms of imperialism, and instead look to create a society which puts people first. The founders of the Polish Social Forum wish it to become a platform of common action and free exchange of thoughts, new ideas and experiences.

The global economic crisis puts into question the continued functioning of the neoliberal economic system which has dominated our country ever since the regime change in 1989. In the past twenty years it has allowed a select few to become rich and impoverished a large part of society. The current crisis will further deepen the effects that Poland's society has been suffering. Neoliberal economic thought, propagated by Polish politicians and repeated by the media, does not allow society a chance to learn about other economic ideas, more friendly to humanity and its natural environment. For these reasons we want the PSF to become a chance to present different ideas about the economy, the functioning of society, energy use, environmentalism, education and culture. The neoliberal economy, which cares only about profits, has left a profoundly negative mark on all of these areas of life.


“Another world is possible” is one of the main slogans of the European Social Forum. We want it to also be a guiding light for the Polish Social Forum.

niedziela, 28 czerwca 2009

Deklaracja założycieli Polskiego Forum Społecznego

26 czerwca w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie założycieli Polskiego Forum Społecznego. Celem Polskiego Forum, podobnie jak innych forum regionalnych i europejskich, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla grup i ruchów społecznych, które przeciwstawiają się gospodarce neoliberalnej, dominacji kapitału w życiu społeczeństw i wszelkim formom imperializmu, mając na względzie stworzenie społeczeństwa skierowanego na człowieka. Założyciele Polskiego Forum Społecznego pragną, aby stało się ono platformą wolnej wymiany myśli, tworzenia nowych idei, wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych akcji.

Globalny kryzys ekonomiczny stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gospodarki neoliberalnej, dominującej w naszym kraju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia doprowadziła ona w Polsce do wzbogacenia się nielicznych, a zbiednienia dużej części społeczeństwa. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębi niekorzystne dla polskiego społeczeństwa zjawiska. Neoliberalna myśl ekonomiczna, propagowana przez polskich polityków i powtarzana przez polskie media, nie stwarza społeczeństwu możliwości zapoznania się z innymi koncepcjami gospodarczymi, bardziej przyjaznymi człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Dlatego też pragniemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się okazją do zaprezentowania odmiennych spojrzeń na gospodarkę, funkcjonowanie społeczeństwa, wykorzystanie energii, ochronę środowiska, edukację i kulturę. Gospodarka neoliberalna, kierująca się wyłącznie zyskiem, pozostawiła bowiem fatalne piętno na każdej z tych dziedzin życia.

„Inny świat jest możliwy” - głosi jedno z haseł Europejskiego Forum Społecznego. Chcemy, aby przyświecało ono również Polskiemu Forum Społecznemu.


Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.


prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Ryszard Prątkowski - członek zarządu ATTAC

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu ATTAC

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski

Jan Stępień - pisarz, artysta, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

Klaudiusz Stochmal - ATTAC

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - członek zarządu ATTAC

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska - sekretarz ds. kontaktów zewnętrznych, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Lidia Zasacka

Powołano komitet założycielski Polskiego Forum Społecznego


26 czerwca br. w ramach Uniwersytetu Attac odbyła się w Kielcach debata, poświęcona tematowi: „Czy ruch społeczny w Polsce może przyczynić się do odbudowy społeczeństwa obywatelskiego”.

Wzięli w niej m.in. udział: Maria Szyszkowska - filozof, polityk, działaczka społeczna, Ryszard Bugaj – ekonomista i polityk, Dariusz Szwed – ekonomista i ekolog, Ewa Ziółkowska, przewodnicząca stowarzyszenia Attac. W debacie uczestniczyło także kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń (ATTAC, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej, Ruch Społeczny „Praca - Pokój – Sprawiedliwość”, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja oraz redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”) z Warszawy, Olsztyna, Katowic, Tarnobrzega.

Uznano, że drogą do integracji ruchów społecznych, lewicowych, alterglobalistycznych czy związkowych w naszym kraju może być stworzenie Polskiego Forum Społecznego, na wzór innych forum – światowego czy europejskiego. Obecni na spotkaniu działacze utworzyli komitet założycielski PFS, a następnie przedyskutowali i podpisali deklarację powołania polskiego forum. Kolejne spotkania komitetu założycielskiego poświęcone zostaną opracowaniu formuły Polskiego Forum Społecznego.

niedziela, 3 maja 2009

Karta Zasad Światowego Forum Społecznego

Społeczne Forum Światowe jest otwartym miejscem spotkań, którego celem jest pogłębianie procesu refleksji, demokratycznej debaty nad ideami, opracowywania propozycji i wolnej wymiany doświadczeń, oraz współpraca - celem organizowania skutecznych działań - różnych struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego przeciwstawiających się neoliberalizmowi i dominacji świata przez kapitał oraz wszelkie formy imperializmu, i które dążą do stworzenia ogólnoświatowego społeczeństwa, w którym najważniejszy byłby człowiek.


Karta Zasad Światowego Forum Społecznego


Komitet organizacji brazylijskich, twórca i organizator pierwszego Światowego Forum Społecznego, które odbyło się w Porto Alegre między 25 a 30 stycznia 2001 roku, mając na względzie jego efekty oraz nadzieje, jakie to Forum wzbudziło, uznał za niezbędne i uzasadnione stworzenie Karty Zasad, której celem jest ukierunkowanie dalszego rozwoju tej inicjatywy. Zasady zawarte w niniejszej Karcie - którą powinni respektować wszyscy, którzy pragną uczestniczyć w tym procesie i organizować następne edycje Światowego Forum Społecznego - są skonsolidowaną formą decyzji, w oparciu o które zorganizowano i zapewniono sukces Forum w Porto Alegre; rozszerzają one zasięg oddziaływania Forum, kreśląc kierunki działania wynikające z logiki wspomnianych decyzji.

1. Społeczne Forum Światowe jest otwartym miejscem spotkań, którego celem jest pogłębianie procesu refleksji, demokratycznej debaty nad ideami, opracowywania propozycji i wolnej wymiany doświadczeń, oraz współpraca - celem organizowania skutecznych działań - różnych struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego przeciwstawiających się neoliberalizmowi i dominacji świata przez kapitał oraz wszelkie formy imperializmu, i które dążą do stworzenia ogólnoświatowego społeczeństwa, w którym najważniejszy byłby człowiek.

2. Światowe Forum Społeczne w Porto Alegre było zgromadzeniem umiejscowionym w czasie i przestrzeni. Od tej chwili, dzięki proklamowanemu w Porto Alegre zapewnieniu, że „inny świat jest możliwy”, staje się permanentnym procesem poszukiwania i tworzenia alternatyw, nie ograniczającym się tylko do organizowania zgromadzeń, na których się opiera.

3. Światowe Forum Społeczne jest procesem o charakterze światowym. Wszystkie spotkania organizowane w ramach tego procesu mają wymiar międzynarodowy.

4. Alternatywne rozwiązania proponowane na Światowym Forum Społecznym przeciwstawiają się procesowi kapitalistycznej globalizacji, kierowanemu przez wielkie koncerny ponadnarodowe oraz rządy i międzynarodowe instytucje służące ich interesom. Celem tych rozwiązań jest stworzenie globalizacji solidarnej, jako nowego etapu historii świata, respektującej uniwersalne prawa człowieka, prawa wszystkich obywateli i obywatelek wszystkich narodów, a także prawa środowiska naturalnego; etapu zasadzającego się na międzynarodowych, demokratycznych systemach i instytucjach służących sprawiedliwości społecznej, równości i suwerenności narodów.

5. Światowe Forum Społeczne skupia wyłącznie struktury i ruchy społeczeństwa cywilnego ze wszystkich krajów świata, nie pretenduje jednak do roli reprezentatywnej instancji światowego społeczeństwa cywilnego.

6. Spotkania organizowane w ramach Światowego Forum Społecznego nie stanowią instancji decyzyjnej Forum jako takiego. Nikt nie będzie więc upoważniony do wyrażania w imieniu Forum, w jakiejkolwiek jego edycji, stanowisk przypisujących sobie miano opinii wszystkich uczestników. Uczestników Forum nie należy wzywać do podejmowania decyzji, poprzez głosowanie lub aklamację, jako zgromadzenia ludzi i ruchów uczestniczących w Forum, odnośnie deklaracji bądź propozycji działań angażujących ich wszystkich lub ich większość, a które przypisywałyby sobie miano deklaracji bądź propozycji Forum jako takiego. Forum nie stanowi więc żadnej instancji władzy, o którą mogliby zabiegać ci, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, ani nie pretenduje do tytułu jedynej alternatywy formy organizacyjnej i współdziałania struktur i ruchów, które się na nie składają.

7. W związku z tym, strukturom lub zespołom struktur uczestniczącym w spotkaniach w ramach Forum należy zapewnić pełną swobodę uchwalania deklaracji i działań, które w trakcie tych spotkań postanawiają prowadzić - same lub wspólnie z innymi uczestnikami. Światowe Forum Społeczne zobowiązuje się w ramach swoich możliwości rozpowszechniać maksymalnie owe decyzje, bez narzucania żadnych linii działania, hierarchii, cenzury bądź restrykcji, a wyłącznie jako decyzje tych struktur - lub zespołów struktur, które wezmą za nie odpowiedzialność.

8. Światowe Forum Społeczne to miejsce pluralizmu i różnorodności, bezwyznaniowe, pozarządowe i niestronnicze, które w sposób nie scentralizowany, w formie sieci, gromadzi struktury i ruchy prowadzące konkretne działania, lokalnie lub w skali międzynarodowej, zmierzające do zbudowania innego świata.

9. Światowe Forum Społeczne zawsze będzie przestrzenią otwartą na pluralizm i różnorodność decyzji i działań struktur i ruchów społecznych zgłaszających swój udział, mając na uwadze różnice płci, etniczne, kulturowe, pokoleniowe, wydolności fizycznej - o ile respektować będą one Kartę Zasad. Nie będą mogły uczestniczyć w Forum - jako takie - reprezentacje partii politycznych ani organizacje militarne. Mogą być zaproszeni na Forum, jako osoby prywatne, członkowie rządów i parlamentarzyści, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za postanowienia niniejszej Karty.

10. Światowe Forum Społeczne jest przeciwne wszelkiej totalitarnej i upraszczającej wizji ekonomii, rozwoju i historii, oraz stosowaniu przemocy jako sposobu społecznej kontroli sprawowanej przez Państwo. Przeciwstawia im poszanowanie praw człowieka i prawdziwą demokrację przedstawicielską , poprzez stosunki międzyludzkie oparte na zasadach równości, solidarności i pokojowego współżycia ludzi, ras, różnych płci i narodów, potępiając wszystkie formy dominacji, np. w postaci podporządkowania jednej istoty ludzkiej przez inną.

11. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce debat, jest ruchem, zaczynem idei społecznych stymulującym refleksję oraz przestrzenią, gdzie owoce tej refleksji mogą być propagowane w sposób otwarty; idei dotyczących mechanizmów i instrumentów dominacji kapitału, środków i metod oporu oraz sposobów przezwyciężenia tej dominacji, tworzenia alternatywnych propozycji rozwiązania problemów wykluczenia i nierówności społecznych, które kreuje proces kapitalistycznej globalizacji z właściwymi mu elementami rasizmu, seksizmu i destrukcji środowiska, zarówno w skali międzynarodowej jak i w poszczególnych krajach.

12. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce wymiany doświadczeń, pozwala poznać się wzajemnie uczestniczącym w nim strukturom i ruchom społecznym, dodając walorów tej współpracy, szczególnie w przypadku doświadczeń społecznych mających na celu skierowanie aktywności społecznej i działań politycznych na potrzeby człowieka przy zachowaniu poszanowania przyrody - zarówno w dobie obecnej, jak i dla przyszłych pokoleń.

13. Światowe Forum Społeczne, jako miejsce współdziałania, pragnie wzmocnić i stworzyć, w poszczególnych krajach jak i w skali międzynarodowej, nowe możliwości współdziałania struktur i ruchów społeczeństwa cywilnego, które zwiększają, zarówno w sferze życia publicznego jak i prywatnego, zdolność pokojowego, społecznego oporu w obliczu procesu dehumanizacji na świecie i przemocy używanej przez Państwo, a także za pomocą społecznych akcji w/w struktur i ruchów wzmacniają inicjatywy przeciwstawne.

14. Światowe Forum Społeczne jest procesem, który uczestniczące w nim struktury i ruchy społeczne zachęca do prezentowania ich lokalnych lub krajowych działań jako spraw obywatelskich ważnych nie tylko dla nich ale i dla całego świata, poprzez czynny udział w międzynarodowych instancjach ruchu i informowanie wszystkich uczestników o wprowadzanych lokalnie nowych rozwiązaniach pomagających w tworzeniu innego świata.Zatwierdzono i podpisano w Sao Paulo dn. 9 kwietnia 2001 roku przez struktury wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego Światowego Forum Społecznego; potwierdzono z późniejszymi zmianami przez Międzynarodową Radę Światowego Forum Społecznego dn. 10 czerwca 2001 roku.(tłumaczenie: Attac Polska)