wtorek, 7 września 2010

Spotkanie przygotowawcze Polskiego Forum Społecznego, 4 września 2010W sobotę, 4 września, w Warszawie, w siedzibie Ogólnopolskiego Forum Związków Zawodowych, odbyło się kolejne spotkanie przygotowawcze do I Polskiego Forum Społecznego.

Zebrani omówili m.in. sprawy organizacyjne związane z tworzeniem forum oraz program trzech dni spotkań. Wstępnie zgodzono się na trzydniowy plan – w dniach 5-7 listopada w Warszawie odbędą się debaty, dyskusje, seminaria oraz imprezy towarzyszące, w tym pokazy filmów i wydarzenia kulturalne.

W piątek, 5 listopada, nastawiono się na uroczyste otwarcie i inaugurację w formie dużej dyskusji na kolejne, podstawowe tematy forum. Są to: prawa pracownicze, bezrobocie i wykluczenie, prawa kobiet, żywność i ekologia oraz wojna i pokój.

W sobotę zaplanowano cykl równoległych seminariów, w dwóch lub trzech salach, w zależności od ilości zgłoszeń. W razie nadmiaru tematów grupa koordynacyjna forum dokona ich łączenia pod względem tematycznym, aby nie dublować debat. Po spotkaniach w sobotni wieczór odbędą się niesprecyzowane jeszcze wydarzenia kulturalne.

W niedzielę odbędzie się zakończenie i podsumowanie I forum. Jest propozycja, że ma to być forma ulicznego wiecu, w razie niepogody ta impreza zostanie jednak przeniesiona do sali.

Wśród spraw organizacyjnych zaproponowano stworzenie wzoru plakatu forum, na którym znajdą się hasła: Polskie Forum Społeczne, Inny świat jest możliwy oraz elementy graficzne. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o nadsyłanie swoich propozycji do 25 września, ponieważ na następnym spotkaniu, w okolicach 1 października, trzeba będzie taki plakat zaakceptować i oddać projekt do drukarni.

Do końca września należy również zgłaszać kolejne tematy na forum oraz nadsyłać wszelkie sugestie, zgłoszenia i propozycje.

Jak wspomniano, kolejne spotkanie odbędzie się również w siedzibie OPZZ w Warszawie, 1 października, w piątek. Możliwa jest jednak jeszcze mała zmiana daty.

Uczestnicy spotkania zaapelowali do wszystkich zainteresowanych o reklamę forum oraz zapraszanie kolejnych osób i organizacji, zainteresowanych współudziałem. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest przyłączenie się do sygnatariuszy Polskiego Forum Społecznego oraz podpisanie się pod Kartą Zasad Forum Społecznego, opracowaną w Porto Alegre. Oba dokumenty dostępne są na stronie forum: www.polskieforumspoleczne.blogspot.com
W spotkaniu uczestniczyli:


1. Ewa Ziółkowska
2. Ryszard Prątkowski
3. Joanna Maciejewicz
4. Marcin Sawicki
5. Piotr Kawiorski
6. Jan Herman
7. Wanda Gontarz
8. Krzysztof Pilawski
9. Rafał Bakalarczyk
10. Ewa Charkiewicz
11. Katarzyna Kopystyńska
12. Beata Maciejewska
13. Mieczysław Skowroński
14. Pierre Klein
15. Wojciech Zięba
16. Maciej Wieczorkowski

(pk)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz