poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Nowe informacje na temat forum

Tematy zgłoszone na I Polskie Forum Społeczne 5-7.11.2010, Warszawa

(tytuły mogą ulec zmianie):

1.„Prywatyzacja sektora publicznego” – związki zawodowe (OPZZ, ZZG i inne)

2.„Socjalna Polska w socjalnej Europie” – związki zawodowe (OPZZ, ZZG i inne)

3.„Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność” – Koalicja Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi

4.„Podatek Tobina i ekonomia” - Attac Polska

5.„Wykluczenie w Polsce” - Pierre Klein, ATD Czwarty Świat

6.„Zielone miasto” – Zielony Instytut i Fundacja Przestrzenie Dialogu

7.„Płeć & równouprawnienie” – Grupa Inicjatyw Genderowych

8.„Demokracja medialna” – Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”

9.„Egoizm i apatia elit” – Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli

10.„Związek neutralności światopoglądowej z szacunkiem dla prawa” – Stowarzyszenie Neutrum

11.„Państwo polskie i Jego budżet - kto płaci za kryzys finansowy" – Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”

12.„Nierówności społeczne, a powodzenie społeczeństw rozwiniętych” – Młodzi Socjaliści

13.„Omówienie zmian emerytalnych w kontekście sytuacji kobiet” – Porozumienie Kobiet 8 Marca

14.„Sprawiedliwy Handel ( Fair Trade) jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My
Wśród tematów ogólnych, ale niesprecyzowanych, uczestnicy Forum proponowali:

neutralność światopoglądowa
szacunek dla prawa
pacyfizm
nowy zielony lad
społeczna gospodarka rynkowa
płace i emerytury
dostęp do mediów
miasto przyszłości
mechanizm wykluczenia
egoizm i apatia elit
ekonomia opieki
prywatyzacja edukacji
ochrona zwierzątOrganizacje, które włączyły się do prac Polskiego Forum Społecznego:


(Lista alfabetyczna)

1.ATD Czwarty Świat

2.ATTAC

3.Demokratyczna Unia Kobiet

4.Fundacja Przestrzenie Dialogu

5.Koalicja Polska Wolna od GMO

6.Komitet Obrony Praw Bezrobotnych

7.Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”

8.Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi

9.Młodzi Socjaliści

10.Stowarzyszenie „Neutrum”

11.Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

12.Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13.Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli,

15.Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My

16.Porozumienie Kobiet 8 Marca

17.„Przegląd Socjalistyczny”

18.Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

19.Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

20.Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”

21.Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW/NEWW-Polska

22.Think Tank Feministyczny

23.Zielony Instytut

24.Związek Zawodowy Górników w Polsce

25.„Związkowiec OPZZ”


W działaniach Forum biorą również udział przedstawiciele poniższych organizacji (prosimy o potwierdzenie udziału i oficjalne zgłoszenie grupy):

- Związek Zawodowy Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego,
- Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce,
- Związek Zawodowy Przemysłu Mlecznego,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- Federacja Związków Zawodowych Kultury i Sztuki,
- Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP,
- Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,
- OPZZ Region Mazowsze,
- Ruch Odrodzenia Gospodarczego,
- Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a,
- „Obywatel”
- „Sprawy Nauki”
- Fundacja Anka Zet Studio


Czekamy na zgłoszenia kolejnych organizacji – przyłącz się do wspólnych działań!


Przypominamy jednocześnie, że udział partii politycznych w Forum Społecznym jest niemożliwy, zgodnie z Kartą Zasad Światowego Forum Społecznego: http://polskieforumspoleczne.blogspot.com/2009/05/karta-zasad-swiatowego-forum-spoecznego.html


Nazwiska osób, które podpisały się pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego:

Maria Szyszkowska, Ryszard Prątkowski, Ewa Ziółkowska, Dariusz Szwed, Piotr Kawiorski, Jan Stępień, Klaudiusz Stochmal, Maryla Pająk, Magdalena Łysak, Marek Szolc, Grażyna Prątkowska, Agnieszka Pawelska, Lidia Zasacka, Łukasz Markowski, Hanna Goworowska-Adamska, Stefan J. Adamski, Krzysztof J. Adamski, Paweł Żuk, Ewa Kubasiewicz – Houée, Damian Chodorek, Andrzej Żwawa, Rada Krajowa Młodych Socjalistów (Daniel Kaszubowski, Maciej Konieczny, Arkadiusz Kuśniarek, Marcin Matuszewski, Mateusz Mirys, Małgorzata Rutkowska, Krzysztof Sierżantowicz, Bartłomiej Tyrcha, Paweł Woźniak, Marcelina Zawisza), Andrzej Radzikowski, Wanda Gontarz, Andrzej Ziemski, Anna Osypiuk, Ireneusz Bilewicz, Tadeusz Szmit, Bartłomiej Kozek, Robert Gruda, Kazimierz Tracerz, Sławomir Broniarz, Jan Budkiewicz, Janusz Stefańczyk, Jerzy Grabala, Ludwik Tomiałojć, Bernard Marqueritte, Marcin Sawicki, Wojciech Kobyliński, Aneta Nowicka, Grzegorz Nowicki,
Stanisław Wiąckowski, Fanny Madalinska, Jurata Bogna Serafińska, Karol Zamojski, Małgorzata Tkacz-Janik, Jadwiga Łopata, Julian Rose, Agnieszka Rybaczyk, Dariusz Lekki, Zofia Bartochowska, Joanna Dąbrowska, Aleksandra Pyrczak, Wanda Łozińska, Krystyna Kołodziejczyk, Jadwiga Banaś, Mieczysław Skowroński, Krzysztof Szlubowski, Maciej Łapski, Anna Zawadzka, Anna Leszkowska, Janina Biel, Janina Marchwicz, Mirosława Guzik, Wanda Gronostaj-Gardawska, Eleonora Syzdek, Jan Barański, Zbigniew Juczak, Eugeniusz Morawiec, Józef Rogoziński, Aldona Ganc, Krystyna Szczygier, Helena Zieniuk, Małgorzata Derc, Felicja Borzyszkowska-Sękowska, Beata Maciejewska, Daniel Wojcik, Rafał Bakalarczyk, Lubomir Klukowski, "Związkowiec OPZZ" (Wojciech Figiel, Bojan Stanisławski, Lech Kańtoch, Wojciech Dylewski, Irena Hamerska), Jan Herman, Adam Ostolski, Ewa Charkiewicz, Rafał Korzeniewski, Władysław Bujwid, Pierre Klain, Anna Szmelcer,
Krzysztof Pilawski, Urszula Hajduk, Wacław Czerkawski, Jacek Kłopotowski, Joanna Maciejewska, Czesław Janik, Dominik Dziedzic, Anna Jurek, Anna Nowicka, Agata Olejniuk, Demokratyczna Unia Kobiet (Renata Berent – Mieszczanowicz, Katarzyna Kopystyńska), Dariusz Karawaj, Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda (Monika Popow),

Tadeusz Kowalik (ekonomista), Anna Merkel, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW/NEWW-Polska - Małgorzata Tarasiewicz.117 osób - czekamy na Twój podpis!


----

Oficjalna strona internetowa PFS: www.polskieforumspoleczne.blogspot.com


Oficjalna lista informacyjna PFS: polskieforumspoleczne@googlegroups.comKontakt techniczny: piotr.kawiorski@gmail.com

Tel. +48 602 25 77 33

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz