niedziela, 5 lipca 2009

Kolejne osoby podpisują Deklarację PFS

Deklaracja założycieli Polskiego Forum Społecznego


26 czerwca w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie założycieli Polskiego Forum Społecznego. Celem Polskiego Forum, podobnie jak innych forum regionalnych i europejskich, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla grup i ruchów społecznych, które przeciwstawiają się gospodarce neoliberalnej, dominacji kapitału w życiu społeczeństw i wszelkim formom imperializmu, mając na względzie stworzenie społeczeństwa skierowanego na człowieka. Założyciele Polskiego Forum Społecznego pragną, aby stało się ono platformą wolnej wymiany myśli, tworzenia nowych idei, wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych akcji.

Globalny kryzys ekonomiczny stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gospodarki neoliberalnej, dominującej w naszym kraju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia doprowadziła ona w Polsce do wzbogacenia się nielicznych, a zbiednienia dużej części społeczeństwa. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębi niekorzystne dla polskiego społeczeństwa zjawiska. Neoliberalna myśl ekonomiczna, propagowana przez polskich polityków i powtarzana przez polskie media, nie stwarza społeczeństwu możliwości zapoznania się z innymi koncepcjami gospodarczymi, bardziej przyjaznymi człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Dlatego też pragniemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się okazją do zaprezentowania odmiennych spojrzeń na gospodarkę, funkcjonowanie społeczeństwa, wykorzystanie energii, ochronę środowiska, edukację i kulturę. Gospodarka neoliberalna, kierująca się wyłącznie zyskiem, pozostawiła bowiem fatalne piętno na każdej z tych dziedzin życia.

„Inny świat jest możliwy” - głosi jedno z haseł Europejskiego Forum Społecznego. Chcemy, aby przyświecało ono również Polskiemu Forum Społecznemu.


Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.


prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Ryszard Prątkowski - członek zarządu ATTAC

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu ATTAC

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski

Jan Stępień - pisarz, artysta, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

Klaudiusz Stochmal - ATTAC

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - członek zarządu ATTAC

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska - sekretarz ds. kontaktów zewnętrznych, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Lidia ZasackaPodpisy złożone w kolejnych dniach:Łukasz Markowski

Hanna Goworowska-Adamska

Stefan J. Adamski

Krzysztof J. Adamski

Paweł Żuk

Ewa Kubasiewicz – Houée, dawna więzień polityczna, członkini - założycielka Attac Polska

Damian Chodorek

Andrzej Żwawa

Rada Krajowa Młodych Socjalistów


Kolejne podpisy złożone przez przedstawicieli związków zawodowych podczas debaty "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne":


Andrzej Radzikowski

Wanda Gontarz

Andrzej Ziemski

Anna Osypiuk

Ireneusz Bilewicz

Tadeusz Szmit

Bartłomiej Kozek

Robert Gruda

Kazimierz Tracerz

Sławomir Broniarz

Jan Budkiewicz

Janusz Stefańczyk

Jerzy GrabalaKolejne osoby:Ludwik Tomiałojć, prof. zwycz, dr hab, Uniw. Wrocławski,

Bernard Marqueritte

Marcin Sawicki

Wojciech Kobyliński

Aneta Nowicka

Grzegorz Nowicki


Prof Stanisław Wiąckowski

Fanny Madalinska

Jurata Bogna Serafińska (pisarka, członek ZLP, członek koalicji Polska przeciw GMO)


Karol Zamojski

dr Małgorzata Tkacz-Janik


Jadwiga Łopata (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi)

Agnieszka Rybaczyk

Dariusz Lekki


Zofia Bartochowska - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Joanna Dąbrowska

Aleksandra Pyrczak

Wanda Łozińska

Krystyna Kołodziejczyk

Jadwiga Banaś

Mieczysław Skowroński

Krzysztof Szlubowski

Maciej Łapski
Dziękujemy. Prosimy o kolejne zgłoszenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz