czwartek, 20 sierpnia 2009

Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne


20 sierpnia w Warszawie, w siedzibie OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), odbyła się debata pod nazwą: "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne - jak wspólnie działać dla budowy społeczeństwa obywatelskiego".

Debata ta była kontynuacją czerwcowego spotkania inicjatywnego Forum, o którym pisaliśmy tutaj .

Tym razem doszło zaś do spotkania delegacji kilku związków zawodowych, również zainteresowanych ideą Forum Społecznego. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i pomocy Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ (tutaj). Wśród referentów byli również: Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Ryszard Prątkowski - związkowiec i działacz społeczny z Olsztyna. Poza nimi głos na temat Forum zabrał Sławomir Broniarz - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Debatę i dyskusję poprowadziła Ewa Ziółkowska (przewodnicząca zarządu ATTAC) oraz Andrzej Ziemski (przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”).

W spotkaniu wzięli także udział: Anna Osypiuk - Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Praga Północ, Targówek, Białołęka, Ireneusz Bilewicz - Federacja Związków Zawodowych Chemików, Szklarzy i Ceramików w Polsce, Jan Budkiewicz - Federacja Związków Zawodowych Kultury i Sztuki, Janusz Stefańczyk - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jerzy Grabala - Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. Poza reprezentantami związków zobaczyć można było również działaczy kilku stowarzyszeń i Zielonych (Bartłomiej Kozek, sekretarz partii Zielonych 2004) oraz media, w tym: "Przegląd Socjalistyczny", "Nowy Tygodnik Popularny" i dziennikarzy biura prasowego OPZZ.

Jak informuje portal OPZZ: "Nadrzędnym celem pierwszego spotkania było określenie zakresów tematycznych kolejnych paneli dyskusyjnych. Wśród propozycji znalazły się przede wszystkim te, będące w centrum zainteresowania związków zawodowych, a więc kwestie modelu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, zjawisko dyskryminacji zawodowej i potencjalnych możliwości poszerzenia spektrum działań ruchu związkowego, w tym zmiany stereotypu „pracodawca wrogiem pracownika i vice versa”.

Poruszono także ważką kwestię antypracowniczego charakteru Konstytucji Europejskiej, która leży u podstaw prawnego usankcjonowania likwidacji polskich stoczni. Zastanawiano się nad możliwościami nadania kierunku rozwoju Unii Europejskiej ku koncepcji unii socjalnej.

Konferencjom tematycznym, z których pierwsza odbędzie się już w październiku i dotyczyć będzie rządowego raportu „Polska 2030”, przyświeca idea poszerzenia pola działania związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Polskie Forum Społeczne pragną stworzyć platformę wolnej wymiany myśli i doświadczeń pracowników różnych branż, która jak w soczewce skupiać będzie wszystkie ważkie kwestie i bolączki współczesnego społeczeństwa.

Forum debaty publicznej ma w swym zamyśle ponadbranżowy charakter. Dyskusje ogólne działaczy związkowych i innych aktywistów będą swego rodzaju współczesną agorą, dającą możliwość zabierania głosu w kwestiach społecznych i obywatelskich. We współczesnej Polsce brakuje miejsca na tak otwartą dyskusję publiczną, gdzie do głosu mogłyby dojść alternatywne, czy wręcz niepopularne w kręgach neoliberalnych tezy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz