niedziela, 24 stycznia 2010

Wystąpienie otwierajace debatę 14 stycznia


Wystąpienie Ewy Ziółkowskiej, otwierające debatę ATTAC Europa w Warszawie, 14 stycznia 2010.

---

W imieniu Attac Polska chciałam serdecznie powitać naszych gości z Attac Europa.

Przypomnę, że w skład Attac Europa wchodzą przedstawiciele wszystkich europejskich Attac, w tym także Polski. Attac Europa jest więc międzynarodową płaszczyzną porozumienia, miejscem przygotowywanie wspólnych kampanii Attac, dokumentów i oświadczeń. M.in. jednym z ważniejszych dokumentów przygotowanych przez Attac Europa było „Dziesięć zasad dla demokratycznej i socjalnej Europy”, dokumentu, który miał być drogowskazem dla przyszłej konstytucji europejskiej, takiej konstytucji, w której uwzględnione zostałyby prawa obywateli, a nie prawa wolnego rynku, jak to ma miejsce w obecnym Traktacie Konstytucyjnym. Inny przykład, to obszerny dokument, w którym Attac Europa odnosi się do obecnego kryzysu ekonomicznego, analizując nie tylko jego przyczyny, ale wskazując drogę reform rynków finansowych. Attac Europa spotyka się regularnie w różnych krajach naszego kontynentu, ale po raz pierwszy gości w Polsce, a właściwie po raz pierwszy w krajach Europy Wschodniej.Attac Polska bardzo się cieszy, że Attac Europa przyjął nasze zaproszenie. Sytuacja Polski, podobnie jak innych krajów postkomunistycznych jest bowiem odmienna zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Warto więc, aby nasi goście z zachodu Europy popatrzyli z bliska na te odmienności.Jedną z charakterystycznych cech społeczeństw postkomunistycznych jest ich bardzo niska aktywność społeczna, będąca jednym z objawów społecznej dezorganizacji. Dawne struktury społeczne, funkcjonujące w czasach komunizmu, uległy bowiem rozpadowi, a na ich miejsce nie powstały dotąd nowe. Nie powstało świadome, zorganizowane na różnych poziomach społeczeństwo, które potrafi nawiązać prawdziwy dialog z władzą i skutecznie egzekwować swoje prawa obywatelskie. Tę społeczną dezorganizację można obserwować dosłownie na każdym kroku; w sposobie funkcjonowania miast, w których nie dba się o naprawę chodników, codzienne mycie ulic i sensowną organizację ruchu, agresywnym zachowaniu kierowców i największej w Unii Europejskiej ilości śmiertelnych wypadków na drogach, w nadmiernym spożyciu alkoholu przez obywateli, łamaniu praw pracowniczych, w rosnącej przestępczości i bezsilności policji, nieudolności sądownictwa i kompletnej ruinie służby zdrowia. Jaskrawo widać to także w zachowaniu władzy, która dba wyłącznie o interesy swoich partii i sondaże popularności, a nie o interes społeczeństwa.Tak rozchwianym społeczeństwem bardzo łatwo jest manipulować. Bardzo łatwo jest wszczepić wiarę, że żyjemy w najlepszym ze światów, a tym najlepszym światem jest neoliberalizm. Tym łatwiej, że znamię totalitaryzmu, jakie ma w sobie ideologia neoliberalna, jest bardzo bliskie społeczeństwom postkomunistycznym, które w poprzednim systemie, też totalitarnym, przeszły gruntowne pranie mózgów. Doskonałym narzędziem manipulacji są oczywiście media. Tak jest na całym świecie, ale w naszym kraju media są o wiele bardziej zamerykanizowane, w najgorszym znaczeniu tego słowa. I tym mediom ciągle się wierzy, tym bardziej że dostarczają one rozrywki, jakiej społeczeństwo nie miało w okresie komunizmu: opisów przemocy i skandali.Nawet jeśli jest to przerysowany obraz, to wydaje mi się, że oddaje on istotę naszej społecznej rzeczywistości. To nie jest rzeczywistość, w której łatwo jest działać różnym organizacjom społecznym, w tym Attac Polska. Niełatwo jest bowiem zmobilizować wokół jakiejkolwiek idei tak zatomizowane społeczeństwo. Wprawdzie nasze stowarzyszenie istnieje już ponad osiem lat, jednak daleko mu do liczebności i popularności innych Attac w krajach zachodnioeuropejskich. Dlatego też polski Attac latem minionego roku postanowił połączyć swoje siły z innymi organizacjami społecznymi i stworzyć Polskie Forum Społeczne. Udało nam się zaprosić do udziału w forum: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Górników, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, Ruch Społeczny „Praca - Pokój – Sprawiedliwość”, działaczy partii Zielonych, stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja i Młodych Socjalistów. Organizacje te oraz działacze podpisali się pod deklaracją Polskiego Forum Społecznego. Mamy już za sobą kilka spotkań przygotowawczych, które odbyły się w Kielcach i Warszawie.

Chcemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się nie tylko płaszczyzną wymiany wolnej myśli na temat spraw istotnych dla naszego kraju, ale także przyczyniło się do większej mobilizacji polskiego społeczeństwa. Cieszymy się, że już pierwsze spotkania, które odbyły się w ramach forum, wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników, którzy przybyli z całej Polski. Chcemy, aby pierwsze Polskie Forum Społeczne odbyło się w połowie tego roku w Warszawie, choć jego konkretna data pozostaje jeszcze do przedyskutowania. Na najbliższych spotkaniach ustalimy też bloki tematyczne I Polskiego Forum Społecznego.Niezależnie od prac związanych z Polskim Forum Społecznym, Attac Polska kontynuował organizowanie seminariów z cyklu Uniwersytet Attac. W minionym roku odbyły się one m.in. w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Attac Polska bierze też udział w pracach międzynarodowej sieci privatattac i latem tego roku uczestniczył w spotkaniu aktywistów Attac w Paryżu.Ewa Ziółkowskafot. Piotr Kawiorski - na zdjęciu: Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący ZZG, Ewa Ziółkowska - ATTAC, Franciszek Bobrowski - wiceprzewodniczący OPPZ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz