piątek, 15 stycznia 2010

Międzynarodowa debata w Warszawie


Między 14 a 17 stycznia w Warszawie przebywali przedstawiciele ATTAC z wielu krajów Europy. Odbywało się tu bowiem spotkanie grupy koordynacyjnej pod nazwą ATTAC Europa.

Poprzednia impreza tego typu zorganizowana została we Francji, tym razem wybór padł na Polskę, bowiem jest ona właściwie jedynym krajem na wschodzie, w którym działa ATTAC, i to od ponad ośmiu lat. Dodać należy, że istnieje również mała grupa na Węgrzech, ale to wszystko na wschodzie kontynentu. Polski ATTAC powstał w 2001 roku w Gdańsku, obchodził swoje ośmiolecie we wrześniu 2009 roku, kiedy to zorganizował w Warszawie specjalną okolicznościową debatę.

Czterodniowa impreza rozpoczęła się czwartkową konferencją pod nazwą: „Rola ATTAC w Europejskim i Światowym Forum Społecznym. Integracja ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy”. W murach Biblioteki miasta Warszawy, przy ul. Koszykowej zebrało się kilkadziesiąt osób, w tym goście z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Finlandii. Wśród gości z Polski widać było reprezentantów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZG), ATTAC, Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Koalicji Polska Wolna od GMO, „Przeglądu Socjalistycznego”, Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, ATD „Czwarty Świat”, „Spraw Nauki”, Inicjatywy Stop Wojnie, Zielonych i kilku innych grup. Reprezentowane miasta, z których przybyli krajowi uczestnicy to: Warszawa, Katowice, Olsztyn, Białystok i Kielce.

Debatę otworzyła Ewa Ziółkowska – przewodnicząca polskiego ATTAC i po przywitaniu zebranych oraz przedstawieniu sytuacji tego stowarzyszenia przekazała głos Joannie Gwiazdeckiej – dyrektor polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg. Joanna Gwiazdecka zaznaczyła, że występuje tylko dlatego, iż cieszy się, że w naszym kraju powstaje wreszcie odpolityczniony ruch społeczny, oparty na stowarzyszeniach i związkach zawodowych, co może oznaczać nową jakość na krajowej scenie aktywności społecznej.

Jako następny referat na temat: „Jak Unia Europejska i międzynarodowe federacje związkowe widzą perspektywę zabezpieczenia interesów świata pracy w obliczu kryzysu i dalszej dominacji neoliberalizmu”, zaprezentował Wacław Czerkawski z ZZG.

Potem rozpoczęła się część zagraniczna, w której o sytuacji w ATTAC Niemcy i działaniach Europejskiego Forum Społecznego mówił Hugo Braun z Niemiec, O aktywności ATTAC Szwecja mówił Hakam Sundberg, a sytuację w Finlandii przedstawiła Anita Kelles. Całość dyskusji moderował Łukasz Markowski z ATTAC Polska.

Po przerwie rozpoczęła się druga część spotkania, poświęcona integracji ruchów społecznych w krajach wschodniej i zachodniej Europy, którą prowadził Andrzej Ziemski z Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”. Tu jako pierwsza swoje zdanie na ten temat zaprezentowała prof. Maria Szyszkowska. Później głos zabrała Grażyna Juśkiewicz z Koalicji Polska Wolna od GMO, opowiadając o aktywności tej sieci obywatelskiej. Problemy ruchu związkowego omówił zaś Franciszek Bobrowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

W trakcie tej części konferencji wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m.in. Ryszard Prątkowski z ATTAC, Krzysztof Ślubowski – R.S. „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Dariusz Szwed – aktywista Zielonych, Maciej Wieczorkowski – Inicjatywa Stop Wojnie oraz Maciej Łapski z Młodych Socjalistów.

Dyskutowano i o przyszłości Polskiego Forum Społecznego i o integracji ruchów społecznych w krajach wschodniej Europy, o wspólnych działaniach, jakie mogą podejmować mieszkańcy krajów zachodu i wschodu, o różnicach dzielących obywateli poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ale i o tym, co ich łączy. Ze względu na późną porę imprezę zakończono, zapowiadając kolejne, regularne spotkania w ramach ATTAC oraz Polskiego Forum Społecznego. Debata ukaże się niebawem w wersji drukowanej, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z jej przebiegiem.

---

Następnego dnia rano rozpoczęło się natomiast wewnętrzne spotkanie ATTAC Europa. Do stolicy Polski przybyła po raz pierwszy w historii tak liczna grupa aktywistów ATTAC, w tym goście z Francji (Aurelie Trouve i Mael Theuliere – współprzewodniczący francuskiej grupy), Niemiec (Hugo Braun), Finlandii (Anita Kelles), Szwecji i Norwegii, Hiszpanii i Katalonii czy nawet z Maroka (Lucille Daumas). Przybyła również hiszpańska grupa ATTAC TV, realizująca projekty filmowe. Mimo trudnych warunków atmosferycznych udało się dojechać do Polski większości przedstawicieli i spotkania odbywały się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem, ustalonym wcześniej przy udziale wszystkich krajowych ATTAC.

Piątkowe spotkanie, które odbywało się w sali konferencyjnej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) przy ul. Kopernika, otworzył wiceprzewodniczący tej centrali związkowej, Franciszek Bobrowski. Przywitał on gości i życzył udanych i owocnych obrad. Zebrani przeszli następnie do omawiania kolejnych punktów dyskusji, zaczynając od wysłuchania przedstawicielki ATTAC Polska, Ewy Ziółkowskiej, prezentującej sytuację w stowarzyszeniu, mówiącej i o sukcesach i o problemach, na które natrafiają przedstawiciele ruchów społecznych w tym kraju.

Tego dnia omówiono również wiele innych kwestii, m.in.: sprawozdania poszczególnych ATTAC z działań w 2009 roku, plany na rok bieżący, najważniejsze projekty na przyszłość. W kolejnym etapie oceniono wspólne działania w obliczu kryzysu klimatycznego oraz propozycje kształtowania wspólnych działań wobec kryzysu finansowego. Na koniec ATTAC Hiszpania przedstawił wystąpienie na temat prezydencji tego kraju w Unii Europejskiej. Spotkanie, rozpoczęte o 10.00 rano zakończyło się o godz. 19.00.

Od sobotniego poranka spotkanie kontynuowano, omawiając w tym dniu tematy: W stronę Europy socjalnej, ekologicznej i demokratycznej – ciąg dalszy po Kopenhadze, ATTAC a Europejskie Forum Społeczne, ATTAC a Światowe Forum Społeczne, Europejski Letni Uniwersytet ATTAC. W ciągu dnia zebranych odwiedził Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ, który w poprzednich dniach nie mógł uczestniczyć w spotkaniach. Wieczorem, znów około godz. 19.00 obrady zamknięto, udając się na wspólną kolację.

W niedzielę podsumowano całe spotkanie, omówiono również dodatkowo sytuację ATTAC w Afryce, przedstawiono również kilka projektów koordynacji i samopomocy wewnątrz ATTAC, problemy związane z komunikacją – powstał m.in. projekt telewizji „ATTAC TV”. W południe imprezę zakończono, a goście zaczęli przygotować się do powrotu do swoich krajów. Na pożegnanie otrzymali oni ponowne zaproszenie do przyjazdu do Polski – w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych – być może już wczesną jesienią, na konferencję na temat sprzeciwu wobec prywatyzacji.


%

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz