poniedziałek, 11 marca 2013

Debata oświatowa w Kielcach...

 „Polska oświata i edukacja na tle Unii Europejskiej – problemy, wyzwania, perspektywy”, to tytuł debaty, która 22 lutego odbyła się w Kielcach pod patronatem Fundacji im. Róży Luksemburg i została zorganizowana przez stowarzyszenie ATTAC i władze OPZZ.

W debacie wzięli udział: Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący Rady Naczelnej OPZZ, Elżbieta Drogosz – przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ w Kielcach, Wanda Kołtunowicz – prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Grzegorz Bień – świętokrzyski wicekurator oświaty. Fundację im. Róży Luksemburg reprezentował jej koordynator – Krzysztof Kwater. Debatę prowadziła Ewa Ziółkowska – przewodnicząca stowarzyszenia ATTAC. Na spotkanie przybyli przedstawiciele związków zawodowych, instytucji oświatowych, samorządu i stowarzyszeń.

Jeśli chodzi o finansowanie oświaty, to w skali Europy wypadamy gorzej, niż Afryka – stwierdził Andrzej Radzikowski w swoim wystąpieniu pt. „Sytuacja w oświacie w skali kraju i Europy – rola związków zawodowych w rozwiązywaniu problemów”. - Polskie samorządy wydają na oświatę z roku na rok coraz mniej pieniędzy.

Andrzej Radzikowski zwrócił także uwagę, że co roku likwiduje się w Polsce około tysiąca małych szkół. Efekty takich działań nie dają na siebie czekać: zajmujemy w Europie czwarte miejsce, jeśli chodzi o trudności z nauką czytania, Polska staje się coraz bardziej państwem, budującym wielopokoleniową biedę, a szkolnictwo prywatne coraz bardziej generuje nierówności społeczne. Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej OPZZ, nie ma też w naszym kraju spójnej polityki oświatowej.

Elżbieta Drogosz w wystąpieniu pt. „Sytuacja oświaty i edukacji w regionie świętokrzyskim” zauważyła, że oświata od 2000 roku znajduje się w stanie nieustających reform, a jej obraz w województwie świętokrzyskim nie napawa optymizmem. W ubiegłym roku zlikwidowano tutaj 27 szkół, a 30 sprywatyzowano, przy czym przejmujące je fundacje i stowarzyszenia nie zawsze były przygotowane do wykonywania swoich zadań. W samych Kielcach znikła z mapy miasta połowa przedszkoli.

Wanda Kołtunowicz w wystąpieniu „Zmiany w oświacie oraz alternatywy ze strony związkowej” opowiadała o batalii, jaką związki zawodowe muszą toczyć z samorządami o Kartę Nauczyciela oraz zwróciła uwagę na ciągle pogarszającą się sytuację nauczycieli, związaną m.in. z zabieraniem dodatków czy ograniczaniem urlopów na poratowanie zdrowia.

Dyskusję, która odbyła się w dalszej części spotkania, podsumował Andrzej Radzikowski.

Państwo rządzone przez neoliberałów coraz bardziej wycofuje się ze swojej roli, choć zbiera podatki – powiedział m.in. wiceprzewodniczący OPZZ. - Doktryną takiego państwa jest niszczenie związków zawodowych jako prawdziwej reprezentacji społeczeństwa.

Andrzej Radzikowski podkreślił, że młode pokolenie, ulegające manipulacji mediów, często nie rozumie istotnej roli związków zawodowych w dialogu społecznym.

- Dlatego potrzebne są takie wspólne spotkania i dyskusje, zarówno międzypokoleniowe, jak i międzyśrodowiskowe – powiedział na zakończenie Andrzej Radzikowski.


(ez)


fot. p. kawiorski / attac

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz