niedziela, 2 maja 2010

Świat nie jest na sprzedażPosiedzenie komitetu koordynacyjnego Polskiego Forum Społecznego odbyło się 30 kwietnia w Warszawie. W spotkaniu tym wzięli m.in. udział: prof. Maria Szyszkowska, reprezentująca Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników, Ewa Ziółkowska, przewodnicząca stowarzyszenia Attac. W dyskusji nad kształtem polskiego forum wzięli także udział przedstawiciele innych stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych, jak: OPZZ Region Mazowsze (Jerzy Wiśniewski), Zielony Instytut (Beata Maciejewska, Dariusz Szwed), Neutrum (Czesław Janik), Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość" (Wanda Gontarz), Fundacja Przestrzenie Dialogu (Małgorzata Tkacz - Janik), Ogólnopolski Związek Bezrobotnych (Zbigniew Kaźmierczak), Młodzi Socjaliści (Daniel Wójcik), "Przegląd Socjalistyczny" (Jacek Kłopotowski), Obywatel (Rafał Bakalarczyk) i Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (Jan Stępień).Celem spotkania było ustalenie terminu, miejsca i czasu trwania PFS oraz przedyskutowanie tematów, które członkowie komitetu koordynacyjnego uznali za bardzo istotne dla polskiego społeczeństwa, choć rzadko poruszane w mediach. Przy okazji zwrócono uwagę na fatalne funkcjonowanie polskich mediów, które zajmują się głównie tzw. sensacjami i obrzeżami rzeczywistości.

Tematy Polskiego Forum Społecznego, zaproponowane na spotkaniu, to m.in. zielony nowy ład, neutralność światopoglądowa, pacyfizm, społeczna gospodarka rynkowa, płace i emerytury, mechanizm wykluczenia, egoizm i apatia polskich elit. Na kolejnych spotkaniach komitet koordynacyjny PFS zajmie się stworzeniem konkretnego planu poszczególnych konferencji i seminariów. Wstępnie ustalono, że Polskie Forum Społeczne odbędzie się jesienią tego roku.- Każdemu forum społecznemu, od światowego po europejskie i lokalne przyświeca hasło „Świat nie jest na sprzedaż – mówi Ewa Ziółkowska, przewodnicząca alterglobalistycznego stowarzyszenia Attac. - Hasło to jest protestem przeciwko globalnemu neoliberalizmowi, który stworzył straszny świat zysku ponad wszystko. Świat, którym bogaci bogacą się jeszcze bardziej i w którym powstają coraz większe obszary ubóstwa. Świat, w którym eksploatuje się przyrodę i ludzi do granic możliwości. W Polsce każda ekipa rządząca sprzyjała neoliberalnej doktrynie, a obecna jest jej szczególnie pilnym uczniem. Wyrządziło to ogromne szkody w polskim społeczeństwie. Dlatego też celem Polskiego Forum Społecznego jest zintegrowanie środowisk, które mają inne spojrzenia na ekonomię i funkcjonowanie społeczeństwa i pokazanie, że „inny świat jest możliwy”.
-----
Lista uczestników spotkania (według kolejności wpisów):

1. Ewa Ziółkowska (Attac)
2. Piotr Kawiorski (Attac)
3. Bartłomiej Kozek (Zieloni)
4. Rafał Bakalarczyk (Obywatel)
5. Mieczysław Skowroński
6. Czesław Janik (Neutrum)
7. Jan Stępień (Stowarzyszenie Kultury Europejskiej, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli)
8. Krzysztof Pilawski
9. Wanda Gontarz (Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość)
10. Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący ZZG - Związku Zawodowego Górników w Polsce)
11. Maria Szyszkowska (Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli)
12. Beata Maciejewska (Zielony Instytut)
13. Małgorzata Tkacz-Janik (Fundacja Przestrzenie Dialogu)
14. Jerzy Wiśniewski (OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
15. Grzegorz Basiak (Zieloni)
16. Daniel Wójcik (Młodzi Socjaliści)
17. Zbigniew Kaźmierczak (OZB - Ogólnopolski Związek Bezrobotnych)
18. Andrzej Radzikowski (wiceprzewodniczący OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
19. Jacek Kłopotowski (Przegląd Socjalistyczny)
20. Dariusz Szwed (Zielony Instytut, Zieloni)
21. Krzysztof Ślubowski

1 komentarz: