poniedziałek, 17 maja 2010

Polski tydzień przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

ATD Czwarty Świat wzywa media i obywateli do aktywnego wsparcia organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz rozwoju demokracji i szacunku dla godności i praw człowieka.

Od 17 do 28 maja, z inicjatywy Komisji Europejskiej i sieci EAPN (European Anti Poverty Network), Polska i Europa promować będą Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Spoty telewizyjne i radiowe, pikniki rodzinne, konferencje uwrażliwiające społeczeństwo na potrzebę aktywnego zaangażowania w akcje i politykę solidarności.

Z tej okazji ATD Czwarty Świat Polska przygotowuje wiele spotkań i wydarzeń.

W środę 19 maja w Ratuszu Dzielnicy Ursynów o godzinie 11:00 głos zabiorą mieszkańcy
doświadczający trudności związanych z biedą i wykluczeniem. ATD wraz z innymi członkami Komisji ds. Pomocy Najuboższym organizuje pod patronatem burmistrza Ursynowa pierwsze « Warszawskie Spotkanie Dialogu i Solidarności ».

W sobotę 22 maja w godzinach od 11:00 do 16:00 odbędzie się w biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich (Al. Solidarności 77) krajowe spotkanie przygotowujące polską delegację do czerwcowego spotkania w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Pięciu delegatów z Polski spotka się z wieloma innymi osobami doświadczających trudności i wspólnie z nimi przygotują przesłanie, które przedłożą w Brukseli 25 i 26 czerwca 2010.

Również w sobotę 22 maja wolontariusze ATD zaangażowani w projekty: Tapori i Biblioteki Podwórkowe wezmą udział w Pikniku Rodzinnym w Parku Praskim. Z okazji Europejskiego Roku Miasto Warszawa i Województwo Mazowieckie zapraszają organizacje walczące z ubóstwem i wykluczeniem społecznym do zaprezentowania ich działań. ATD przedstawi różne projekty skierowane do dzieci, propagujące ideę przyjaźni i solidarności z potrzebującymi.

24 i 25 maja we współpracy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ATD zgromadzi około 100 osób z Polski, Francji i Holandii w Centrum Partnerstwa Społecznego « Dialog » na spotkaniu zatytułowanym « Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy ». W czasie tego spotkania uczestnicy mający różną wiedzę i doświadczenie życiowe (pracownicy naukowi, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, osoby publiczne i osoby doświadczające ubóstwa) przygotują dokument, który będzie mógł posłużyć jako inspiracja do opracowania polskiej strategii walki z ubóstwem i wykluczeniem jak również w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku.

W czasie dwóch tygodni, ATD zaprosi obywateli polskich do podpisania Apelu Kieleckiego, wzywającego władze Polski do skutecznych i zdecydowanych działań na rzecz ratyfikacji zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Po tej kampanii, w czerwcu, kandydatom na prezydenta RP przedłożony zostanie list otwarty na temat tej ratyfikacji.Kontakt: atd-warszawa@neostrada.pl – tel. biuro 22 616 10 20 – Pierre Klein 505 222 609

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz