czwartek, 3 grudnia 2009

Mniejszości w ustroju demokratycznym


W dniach 25-26 listopada 2009 roku odbyła się w Tarnowie konferencja „Mniejszości w ustroju demokratycznym”. Organizatorem były stowarzyszenia: Kuźnica w Tarnowie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC).

Podczas dwudniowych obrad odbywających się pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej, inicjatorki spotkania, wygłoszono 20 referatów obejmujących szeroką gamę problemów związanych z tematem konferencji. Odbyły się też pogłębione debaty, które pokazały złożoność problemów towarzyszących realizacji polskiej wersji demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich większości ośrodków w naszym kraju, działacze społeczni, dziennikarze.

W otwarciu obrad oraz w samej konferencji brali udział także przedstawiciele władz lokalnych i centrów uczestniczących w realizacji praw mniejszości na terenie województwa małopolskiego.

Konferencja odbywała się przy wsparciu ze strony Fundacji im. R. Luksemburg.

za: Przegląd Socjalistyczny, www.przeglad-socjalistyczny.pl


W debacie uczestniczyli również przedstawiciele ATTAC i Polskiego Forum Społecznego. Podczas obrad zbierano również podpisy pod Deklaracją Polskiego Forum Społecznego.
Na zdjęciu: Maria Szyszkowska i Tadeusz Mędzelewski - organizatorzy konferencji, fot. P. Kawiorski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz