niedziela, 28 czerwca 2009

Deklaracja założycieli Polskiego Forum Społecznego

26 czerwca w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie założycieli Polskiego Forum Społecznego. Celem Polskiego Forum, podobnie jak innych forum regionalnych i europejskich, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla grup i ruchów społecznych, które przeciwstawiają się gospodarce neoliberalnej, dominacji kapitału w życiu społeczeństw i wszelkim formom imperializmu, mając na względzie stworzenie społeczeństwa skierowanego na człowieka. Założyciele Polskiego Forum Społecznego pragną, aby stało się ono platformą wolnej wymiany myśli, tworzenia nowych idei, wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych akcji.

Globalny kryzys ekonomiczny stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie gospodarki neoliberalnej, dominującej w naszym kraju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W ciągu ostatniego dwudziestolecia doprowadziła ona w Polsce do wzbogacenia się nielicznych, a zbiednienia dużej części społeczeństwa. Obecny kryzys jeszcze bardziej pogłębi niekorzystne dla polskiego społeczeństwa zjawiska. Neoliberalna myśl ekonomiczna, propagowana przez polskich polityków i powtarzana przez polskie media, nie stwarza społeczeństwu możliwości zapoznania się z innymi koncepcjami gospodarczymi, bardziej przyjaznymi człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Dlatego też pragniemy, aby Polskie Forum Społeczne stało się okazją do zaprezentowania odmiennych spojrzeń na gospodarkę, funkcjonowanie społeczeństwa, wykorzystanie energii, ochronę środowiska, edukację i kulturę. Gospodarka neoliberalna, kierująca się wyłącznie zyskiem, pozostawiła bowiem fatalne piętno na każdej z tych dziedzin życia.

„Inny świat jest możliwy” - głosi jedno z haseł Europejskiego Forum Społecznego. Chcemy, aby przyświecało ono również Polskiemu Forum Społecznemu.


Polskie Forum Społeczne

Kielce, 26.06.2009.


prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli

Ryszard Prątkowski - członek zarządu ATTAC

Ewa Ziółkowska - przewodnicząca zarządu ATTAC

Dariusz Szwed

Piotr Kawiorski

Jan Stępień - pisarz, artysta, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej

Klaudiusz Stochmal - ATTAC

Maryla Pająk

Magdalena Łysak

Marek Szolc - członek zarządu ATTAC

Grażyna Prątkowska

Agnieszka Pawelska - sekretarz ds. kontaktów zewnętrznych, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja

Lidia Zasacka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz