piątek, 19 sierpnia 2011

Zaproszenie na euromanifestację we Wrocławiu


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych - na wspólny wniosek OPZZ i NSZZ ,,Solidarność”- podjęła decyzję o zorganizowaniu euro-manifestacji w dniu 17.09.2011 r. (sobota), we Wrocławiu.

Decyzja podyktowana jest nieskutecznym, opartym głownie na pogarszaniu warunków pracy i płacy, przeciwdziałaniu kryzysowi przez większość europejskich rządów, w tym rząd polski.

Rozpoczęcie euro-manifestacji planowane jest na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu ul. Paderewskiego, skąd nastąpi przemarsz uczestników do Rynku (trasa ok. 5 km). Szczegółową trasę, wraz z mapkami dojazdu przekażemy w terminie późniejszym. Wszystkie informacje nt. euro-manifestacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej OPZZ.

Uczestnicy powinni przybyć na miejsce zbiórki (Stadion Olimpijski) - gdzie będą również parkowały autobusy - w godz. 11.00 – 12.30, zakończenie przewidziane około godz. 17.00. W momencie rozwiązania manifestacji autokary będą mogły podjechać po uczestników w pobliże Rynku (miejsca parkingów podamy w terminie późniejszym).

Przewidujemy, że w manifestacji weźmie udział co najmniej 30 tysięcy osób, w tym z OPZZ 10 tysięcy. Organizatorzy zapewniają własne służby porządkowe oraz ochronę policji i straży miejskiej, a także opiekę medyczną. Na miejscu zbiórki będzie można zakupić napoje.

W porozumieniu z OPZZ w skład manifestacji związkowej wejdzie blok społeczny, tworzony przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, sieci grup, w tym m.in. Attac czy Polskie Forum Społeczne. Zapraszamy do współudziału w demonstracji - prosimy o zgłoszenia uczestników pod adresem e-mail:

piotr.kawiorski@gmail.com

Piotr Kawiorski (z upoważnienia OPZZ)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz