poniedziałek, 16 maja 2011

Debata: Ruchy społeczne w porozumieniu z ruchem związkowym


W piątek, 13 maja, w Warszawie, w siedzibie OPZZ przy ul. Kopernika, odbyła się debata zorganizowana przez Attac Polska i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, poświęcona problematyce działań związkowych i społecznych.

W spotkaniu pod nazwą: „Ruchy społeczne w porozumieniu z ruchem związkowym – współpraca, edukacja i integracja”, wzięli udział; Ewa Ziółkowska – przewodnicząca zarządu Attac Polska, Grzegorz Ilka, sekretarz prasowy OPZZ oraz Ryszard Prątkowski, aktywista związków zawodowych i Attac.

W debacie brali udział współzałożyciele Polskiego Forum Społecznego, przedstawiciele związków zawodowych, m.in. OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Handlu i Usług w Polsce, delegaci Ruchu Społecznego „Pokój – Praca – Sprawiedliwość”, ATD „Czwarty Świat” i PPS. Patronat nad imprezą objął dwutygodnik „Związkowiec OPZZ”.

Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad stanem naszego państwa, kondycją ruchu związkowego i społecznego oraz aktywnością obywatelską. Dyskusji rozpoczętej przed i w czasie I Polskiego Forum Społecznego, które odbyło się w Warszawie jesienią ubiegłego roku. Następna debata z tego cyklu odbędzie się w czerwcu, również w Warszawie.Film z debaty: Ewa Ziółkowska, Grzegorz Ilka, Ryszard Prątkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz