piątek, 8 października 2010

Robocza lista debat i seminariów

Cztery ustalone bloki tematyczne:

- prawa pracownicze, bezrobocie i wykluczenie
- prawa kobiet
- żywność i ekologia
- wojna i pokój

Według propozycji I dnia odbędzie się cykl inauguracyjny, na kolejne, wspólne tematy. W drugi dzień zaś indywidualne seminaria. Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie zgłoszeń, następnie ewentualnie połączyć zbliżone tematycznie seminaria w całość.


Lista oficjalnie zgłoszonych seminariów:


1. „Socjalna Polska w socjalnej Europie” – koordynacja: Andrzej Radzikowski (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – OPZZ).

Uczestnicy: związki zawodowe – do uzgodnienia.


2. „Prywatyzacja sektora publicznego” – koordynacja: Andrzej Chwiluk (Związek Zawodowy Górników w Polsce - ZZGwP).

Uczestnicy: związki zawodowe – do uzgodnienia.


3. „Inny świat jest możliwy – ale jak?” - koordynacja: Ewa Ziółkowska (ATTAC Polska).

Uczestnicy: Maria Szyszkowska, Ryszard Prątkowski, Marek Szolc.


4. „Kapitalizm a imigracje” - koordynacja: Łukasz Wójcicki (Radykalna Akcja Solidarna).

Uczestnicy: Marta Rozmysłowicz, Bartłomiej Kurzyca, Jacek Fenderson, Magda Chustecka.


5. „Demokracja medialna” – koordynacja: Andrzej Ziemski (Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”).

Uczestnicy: …

6. „Zrównoważony rozwój miast i metropolii” – koordynacja: Beata Maciejewska (Fundacja Przestrzenie Dialogu).

Uczestnicy: …


7. „Nierówności społeczne, a powodzenie społeczeństw rozwiniętych” – koordynacja: Daniel Wójcik.

Uczestnicy: Maciej Konieczny (Młodzi Socjaliści).


8. „Wielowymiarowość wykluczenia społecznego i sposoby walki z nim” – koordynacja: Rafał Bakalarczyk (Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom).

Uczestnicy: …


9. „Rozwój społeczny a prawa człowieka” – koordynacja: Pierre Klein (ATD Czwarty Świat).

Uczestnicy: Cezary Miżejewski (Konfederacja Pracy), przedstawiciel Amnesty International Polska, Ryszard Szarfenberg (Polski Komitet European Anti-Poverty Network).


10. „Sprawiedliwy Handel( Fair Trade) jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – koordynacja: Wojciech Zięba (Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My).

Uczestnicy: …


11. „Kobiety, ubóstwo - czy ktoś nas słyszy” (przegląd filmów, raporty z badan z udziałem ich uczestniczek, dyskusja) – koordynacja: Ewa Charkiewicz (Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”).

Uczestnicy: …


12. „Kobiety, kryzys finansowy, neoliberalizm” - koordynacja: Monika Popow (Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”).

Uczestnicy: …


Do uzupełnienia:

„Kobiety, praca, prekariat” - Lewicowa Sieć Feministyczna „Rozgwiazda”

„Energia jądrowa - prosta droga do nikąd" – Inicjatywa Antynuklearna

„Plan a Rynek. czyli jak zharmonizować parametry ekonomiczne z uwzględnieniem dobra społecznego” - Jan Herman

„Państwo, Obywatelstwo, Samorządność. Kiedy i w jakich warunkach stajesz się Obywatelem” - Jan Herman

„Genetycznie Modyfikowane Organizmy i żywność” – Koalicja Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi

„Zielone miasto” – Zielony Instytut i Fundacja Przestrzenie Dialogu

„Płeć & równouprawnienie” – Grupa Inicjatyw Genderowych

„Egoizm i apatia elit” – Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli

„Związek neutralności światopoglądowej z szacunkiem dla prawa” – Stowarzyszenie Neutrum

„Omówienie zmian emerytalnych w kontekście sytuacji kobiet” – Porozumienie Kobiet 8 Marca
Prosimy o poprawki i uzupełnienia.

Kontakt: piotr.kawiorski@gmail.com


Lista techniczna forum: polskieforumspoleczne@googlegroups.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz